Înfiinţarea Complexului Energetic Oltenia va genera economii anuale de 80 mil. Euro

Înfiin?area Complexului Energetic Oltenia va genera economii anuale de 80 mil. Euro

Înfiin?area Complexului Energetic Oltenia va genera economii anuale de 80 mil.euro,datorate numai actului administrativ de înfiin?are, prin programarea optim? în func?ionare a tuturor blocurilor energetice, reducerea costului de produc?ie a c?rbunelui ?i prin reducerea cheltuielilor, potrivit MECMA.
Totodat?, prin înfiin?area Complexului Energetic Oltenia, se estimeaza c?, în cazul unei list?ri la burs?, prin emisiune de ac?iuni noi, se va ob?ine un capital important în vederea finan??rii programelor de investi?ii privind retehnologizarea echipamentelor cât ?i a conform?rii pe linie de mediu. În plus, productivitatea în activitatea de minerit ?i energie se va majora cu minim 30%, potrivit unui document elaborat de Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri (MECMA).

De asemenea, prin înfiin?area complexurilor energetice Oltenia ?i Hunedoara, decis? miercuri de Guvern, costurile de produc?ie a energiei se vor diminua.

În ceea ce prive?te avantajele înfiin??rii Complexului Energetic Hunedoara, noua companie va opera integrat ?i va deveni un actor principal regional, prin valorificarea poten?ialului României în domeniul huilei ?i va avea acces la credite cu condi?ii mai bune, având în vederea m?rimea companiei, se arat? în document. În plus, noua companie va putea moderniza facilit??ile de produc?ie ?i distribu?ie.

Guvernul a decis reorganizarea sistemului energetic prin înfiin?area a dou? noi companii în sectorul de c?rbune. Complexul Energetic Oltenia se înfiin?eaz? prin fuziunea Societ??ii Nationale a Lignitului Oltenia (SNLO), a Complexului Energetic Turceni, Complexul Energetic Craiova ?i Complexul Energetic Rovinari. Obiectul principal de activitate a noului complex este producerea ?i furnizarea energiei electrice si termice ?i exploatarea minelor ?i carierelor de lignit.

Complexul Energetic Hunedoara se formeaz? prin fuziunea societ??ilor Electrocentrale Deva ?i Electrocentrale Paro?eni. Obiectul principal de activitate al noului complex este producerea ?i furnizarea energiei electrice ?i termice ?i exploatarea minelor de huil?. Complexul Energetic Hunedoara va participa la licita?ia ce va fi organizat? pentru achizi?ionarea activelor viabile din Compania Na?ional? a Huilei. E vorba despre minele Lonea, Livezeni, Lupeni ?i Vulcan, Unitatea de Exploatare ?i Preparare a C?rbunelui, Sta?ia Minier? de Salvare ?i partea administrativ? a CNH.

În prezent, în România nu exist? companii de electricitate pe baz? de huil? ?i pe baz? de lignit care s? fie suficient de mari pentru a putea s? participe în proiecte regionale ?i interna?ionale, în beneficiul pie?ei din România; rezultatele analizelor efectuate arat? c? dou? companii de aceast? m?rime vor permite dezvoltarea cu succes a acestor tipuri de proiecte.(money.ro)

21.10.2011. 12:23


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password