Înfiinţarea celor două companii energetice, amânată


Guvernul a decis miercuri, 6 ianuarie, s? amâne avizarea celor dou? companii na?ionale în sectorul energetic care vor rezulta în urma reorganiz?rii sectorului energetic din România desi ministrul economiei, comer?ului ?i mediului de afaceri, Adriean Videanu, a declarat c? miercuri, 6 ianuarie, Guvernul va aproba înfiin?area celor dou? mari societati.
Emil Boc: ‘ Nu am decis ast?zi acest aspect, am l?sat la dispozi?ia membrilor Cabinetului s? studieze acest act normativ, urmând ca într-una din sedin?ele viitoare s? adopt?m acest act’.

“Azi vor fi aprobate de Guvern. În ?ase luni, ele vor deveni opera?ionale, pentru c? mai trebuie parcurse ni?te etape pân? atunci”.

Potrivit acestuia, în componen?a primei companii vor intra Complexurile Energetice din Oltenia (Turceni, Rovinari ?i Craiova), Nuclearelectrica, Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia (SNLO), ?i trei sucursale ale Hidroelectrica, SH Vâlcea, SH Slatina ?i SH Sibiu, iar din cea de-a doua societate va face parte Electrocentrale Bucure?ti, CTE Deva ?i CET Paro?eni (apar?inând Termoelectrica), Por?ile de Fier ?i restul sucursalelor Hidroelectrica (adic? sucursalele Sebe?, Buz?u, Târgu Jiu, Caransebe?, Ha?eg, Arge?, Cluj, Bistri?a), Compania Na?ional? a Huilei (CNH) Petro?ani.

07.01.2010. 14:39


Vasile 09.01.2010. 10:27

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password