Industria genetică a dezvoltat un nou produs: testul de paternitate

interviu cu Dr. Frank Pfannenschmid, Director General DelphiTest GmbH Germania

Rep.: Bun? ziua Dle. Dr. Frank Pfannenschmid ?i mul?umim c? a?i acceptat interviul nostru.

– Bun? ziua. 

Rep.: Genetica a dezvoltat în ultimii ani un nou produs: testul de paternitate. Ce ne pute?i spune despre DelphiTest GmbH? 

Industria genetic? a dezvoltat un nou produs: testul de paternitateAm început aceast? afacere în urm? cu ?apte ani. La început ne-am concentrat activitatea pe proiecte ?i servicii ?tiintifice în domeniul geneticii. În principal, clien?ii no?trii veneau din partea universit??ilor, a departamentelor medicale ?i al companiilor farmaceutice din Germania. În anul 2001 am început s? oferim teste de paternitate c?tre clien?i priva?i. A?a a fost înfiin?at? DelphiTest GmbH.  

Rep.: A fost dificil? perioada de început a afacerii?

– Sigur c? da. Germania este cunoscut? pentru fiscalitatea sa ridicat? ?i este dificil s? finan?ezi perioada de început. Trei mari probleme am întâmpinat la acea dat?: finan?area echipamentelor de laborator care sunt destul de scumpe, g?sirea celor mai buni angaja?i ?i, nu în ultimul rând, g?sirea de noi clien?i în fiecare zi ?i consolidarea pozi?iei noastre pe pia??. 

Rep.: Unde este DelphiTest ast?zi? Ce ne pute?i spune despre laboratorul dumneavoastr??

– Suntem una dintre cele mai de succes companii din Germania care ofer? teste de paternitate. Clien?ii no?trii nu sunt numai din Germania, ei sunt din lumea întreag?.  Laboratorul nostru este situat în Regensburg, Germania. Suntem membri ai “VALID e.V.”, o institutie care ader? la standarde stricte de calitate. Pentru a ob?ine calitatea de membru, fiecare laborator trebuie s? îndeplineasc? anumite cerin?e extrem de stricte, fiind testat la intervale regulate. În Germania exist? cel pu?in 100 de firme care vând teste genetice ?i de paternitate. Pân? în prezent, numai opt laboratoare s-au al?turat ?i au fost acceptate de VALID. Firmele care nu dispun de propriile facilit??i ?i care nu au calificarea necesar? nu sunt eligibile pentru a deveni membre ale acestei institutii. Statutul de membru al VALID garanteaz? înalta calitate ?i v? ofer? confort psihic. În special din cauza faptului c? firme intermediare ?i laboratoare fondate prin mijloace frauduloase au intrat pe pia??, oferind analize de o calitate foarte slab?.  

Rep.: De ce apeleaz? oamenii la aceste teste de paternitate?

– Exper?ii estimeaz? c? între 10% ?i 20% dintre copiii legitimi n?scu?i nu sunt copiii biologici ai so?ului (“Die Welt”, 11. Oct 1999). De obicei mama ?tie cine este tat?l biologic al copiilor s?i. În consecin?? este surprinz?tor c? între 20% ?i 30% din toate testele efectuate sunt cerute de c?tre femei. Un test molecular biologic este de obicei singura metod? pentru ca mama ?i poten?ialul tat? s? fie siguri de paternitate.  

Rep.: Ne pute?i descrie ce este testarea biologic? molecular??

– Testarea biologic? molecular? modern? permite ca dumneavoastr? s? fi?i siguri de paternitate sau de faptul c? cineva cu siguran?? nu este tat?l copilului. Aceast? metod? nu numai c? este mult mai exact?, dar are ?i un raport cost-calitate mult mai eficient decât metodele tradi?ionale. Avem nevoie doar de câteva celule din corpul tatalui ?i al copilului. Prelevarea unei mostre este o metod? simpl?: lua?i lichid din cavitatea bucal?, o periu?? de din?i sau un muc de tigar? ?i trimite?i-le prin po?t? laboratorului nostru. În timpul testului molecular de paternitate selectam regiuni specifice ale ADN-ului tat?lui ?i copilului ?i apoi le compar?m. Aceast? compara?ie ne permite s? atingem o probabilitate de cel pu?in 99,99%.  Dac? este necesar, putem testa mai multe regiuni ale ADN-ului, în acest caz atingând un procent de 99,99999%.  

Rep.: Cine mai apeleaz? la aceast? testare biologic? molecular??

– Azi, testele de paternitate biologice moleculare sunt utilizate de o varietate de entit??i. Tribunalele, poli?ia, serviciile de protec?ie a copilului, detectivii, avoca?ii ?i doctorii, to?i folosesc aceste teste. Din ce în ce mai multe persoane private utilizeaz? aceste teste necostisitoare ?i rapide, în special pentru confortul lor psihic. 

Rep.: Este respectat? confiden?ialitatea informa?iilor?

– Toate informa?iile vor fi tratate cu maximum de confiden?ialitate ?i nu sunt transmise unor ter?e p?r?i. Mostrele dumneavoastr? nu vor fi utilizate pentru alte teste. Toate analizele sunt realizate în laboratorul de?inut de compania noastr?. În momentul primirii mostrelor, nici una dintre acestea nu p?r?se?te incinta laboratorului nostru. Dac? dori?i, putem distruge toate datele dup? ce v-au fost furnizate rezultatele testului dumneavoastr?. 

Rep.: Câte teste de paternitate efectua?i pe an?

– Efectu?m în jur de 3000 de teste anual, dar clien?ii no?trii, a?a cum am men?ionat anterior, sunt din Europa, America de Nord ?i de Sud, din Africa etc. 

Rep.: Ce p?rere ave?i despre pia?a româneasc??

– În acest moment pia?a este destul de mic?. Numai câteva companii ofer? aceste servicii ?i câteva dintre ele chiar sunt foarte scumpe. Cred c? mul?i cet??eni români nu sunt informa?i despre evolu?iile din domeniul genetic ?i despre posibilitatea efectu?rii unor teste de paternitate pe baza ADN-ului. În plus, este dificil s?-i informezi despre ultimile descoperiri din genetic?. Un motiv în plus de a mul?umi ziarului dumneavoastr? pentru posibilitatea oferit? de a informa publicul.  

Rep.: Atunci, cum informa?i dumneavostr? publicul?

– Cel mai mult pe internet. Când cineva dore?te s? afle mai multe informa?ii, caut? pe internet. A?a am creat pagina www.delphitest.org

Rep.: Cum vede?i dumneavoastr? evolu?ia pie?ei române?ti?

– Cred cu convingere în dezvoltarea pie?ei române?ti în urm?torii ani. România este de fapt o ?ar? dezvoltat? ?i cu oameni foarte bine educa?i. În special tinerii sunt deschi?i la noile descoperiri ?tiin?ifice, sunt curio?i s? afle cât mai multe informa?ii ?i internetul, prin bibliotecile sale electronice, ofer? aceast? posibilitate. Testele de paternitate pot fi v?zute oriunde: la TV, ziare, internet, etc. Multe celebrit?ti (actori, staruri din muzic? sau sport), apeleaz? la aceste teste de paternitate. Presupun c? în urm?torii ani majoritatea românilor vor ?ti c? testele de paternitate sunt posibile ?i precise. 

Rep.: Dle. Dr. Frank Pfannenschmid  v? mul?umim pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu.

– ?i eu v? mul?umesc ?i sper s?-mi oferi?i ocazia de a v? vorbi ?i despre alte proiecte ?tiin?ifice din domeniul geneticii dezvoltate de DelphiTest GmbH.

12.03.2008. 06:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password