Indicii trimestriali ai costului forţei de muncă

În trimestrul IV 2009, costul orar al for?ei de munc? în form? ajustat?
(dup? num?rul zilelor lucr?toare) a înregistrat o rat? de cre?tere de
0,93% fa?? de trimestrul precedent ?i de 2,06% fa?? de acela?i
trimestru al anului anterior.
În form? brut? (neajustat?), fa?? de acelea?i perioade de compara?ie,
cre?terea costului orar al for?ei de munc? a diferit nesemnificativ fa?? de
forma ajustat? (+0,97%, respectiv +2,09%).
Trimestrul IV 2009 comparativ cu trimestrul III 2009
Fa?? de trimestrul III 2009, costul orar al for?ei de munc? (în form? ajustat? dup? num?rul zilelor lucr?toare) a avut o cre?tere mai accentuat? în construc?ii (8,85%), activit??i profesionale, ?tiin?ifice ?i tehnice (6,34%) ?i informa?ii ?i comunica?ii (6,20%). Sc?deri semnificative s-au înregistrat în înv???mânt (-12,59%), industria extractiv? (-9,89%) ?i produc?ia ?i furnizarea de energie electric? ?i termic?, gaze, ap? cald? ?i aer condi?ionat (-6,09%).
În trimestrul IV 2009, cre?terea fa?? de trimestrul anterior (pentru indicii în form? ajustat? dup? num?rul zilelor lucr?toare) a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu for?a de munc? a fost de 0,98%, iar pentru cea privind cheltuielile indirecte (non-salariale) de 0,74%.
Cre?terile înregistrate de cele dou? componente – pentru indicii în form? brut? (neajustat?) –
au fost de 1,03% ?i respectiv 0,76%.
Trimestrul IV 2009 comparativ cu trimestrul IV 2008
Pe principalele activit??i economice, cele mai mari rate anuale de cre?tere ale costului orar al
for?ei de munc? (în form? ajustat? dup? num?rul zilelor lucr?toare) se observ? în industria
extractiv? (15,81%), distribu?ia apei; salubritate, gestionarea de?eurilor, activit??i de
decontaminare (8,82%) ?i produc?ia ?i furnizarea de energie electric? ?i termic?, gaze, ap?
cald? ?i aer condi?ionat (7,85%). Cele mai mari sc?deri s-au înregistrat în administra?ie public? (-10,02%), s?n?tate ?i asisten?? social? (-8,62%) ?i înv???mânt (-3,74%).
Cre?terea fa?? de acela?i trimestru al anului precedent – indici în form? ajustat? dup? num?rul zilelor lucr?toare – pentru componenta privind cheltuielile directe (salariale) cu for?a de munc? a fost de 1,95%, iar pentru indicii în form? brut? (neajustat?) de 1,98%. Componenta privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a înregistrat cre?teri de 2,45%, respectiv 2,47%.

05.03.2010. 13:25


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password