Indicatorii tehnico-economici pentru 859 de locuinţe ANL

Guvernul a aprobat in ?edin?a de joi, 11 iunie, indicatorii tehnico-economici pentru 859 de locuin?e din cele 10.000 de locuin?e care vor fi construite prin programul de construc?ii locuin?e pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agen?iei Na?ionale pentru Locuin?e, a anun?at primul-ministru Emil Boc, la finalul ?edin?ei de Guvern de ast?zi.
Cele 859 de locuin?e sunt situate în Boto?ani, Târgu Jiu, Sighi?oara, Slatina, Suceava, Gura Humorului, Bârlad, Râmnicu Vâlcea. „În perioada urm?toare, pe baza parteneriatului pe care îl avem cu administra?iile locale, vom finaliza ?i ceilal?i indicatori tehnico-economici pentru a putea duce la bun sfâr?it programul de construc?ie a celor 10.000 de locuin?e în regim ANL, pentru care avem resursele financiare, ?i pentru care am f?cut toate demersurile legale” a mai declarat premierul Emil Boc.
Finan?area obiectivelor de investi?ii se va face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Locuin?ei.

In Târgu-Jiu vor fi construite 160 de locuin?e de tip ANL, în zona Narciselor, valoarea fondurilor alocate de Guvernul României ajungând la 10 milioane de euro.

Programul de construc?ii locuin?e destinate închirierii se adreseaz? tinerilor, cu vârsta sub 35 de ani la data reparti?iei, care nu au resursele financiare suficiente pentru a-?i închiria o locuin?? în condi?iile pie?ei.

12.06.2009. 00:33


elena 12.06.2009. 16:16

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password