Indemnizaţiile reprezentanţilor statului în CA şi AGA ar putea fi diferenţiate în 2011

Ioana Muntean, purt?torul de cuvânt al Guvernului, a anun?at c? directorii, reprezentan?ii statului în consiliile de administra?ie ale regiilor autonome, societ??ilor comerciale, companiilor na?ionale, cu capital integral sau majoritar de stat vor avea indemniza?ii la nivelul celor prev?zute pentru anul 2010, cel pu?in pân? în momentul în care Guvernul va aproba bugetele de venituri ?i cheltuieli pentru anul 2011, pentru operatori economici.
Atunci se va decide dac? se va merge în continuare pe reglement?rile prev?zute pentru 2010, sau dac?, în func?ie de performan??, pot s? fie acordate diferen?ieri.

“Când spun performan?? m? refer la cre?terea veniturilor, reducerea cheltuielilor, eliminarea pierderilor ?i maximizarea profitului. Dar acest lucru ne va fi cunoscut abia la începutul lunii februarie. Pân? atunci, repet, se merge pe prevederile stabilite pentru anul 2010. Adic?, indemniza?ia pentru membrii consiliului de administra?ie este limitat? la 1% din cea a directorului general, care, de asemenea, este limitat? la nivelul salariului unui secretar de stat.
În acest sens, mini?trii au fost mandata?i de primul-ministru s? urm?reasc? ?i s? se asigure c? aceste lucruri vor fi respectate, iar reprezentan?ii statului în adun?rile generale ?i în consiliile de administra?ie, de asemenea, vor lua aceste m?suri”, a ad?ugat Muntean

05.01.2011. 22:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password