Început de an universitar

Aproape 800.000 de studen?i din toat? ?ara au început un nou an universitar. Pentru acest an universitar, Guvernul a aprobat 57.000 de locuri f?r? tax? pentru studen?ii care intr? în anul întâi, cu aproape 5.000 de locuri mai pu?in decât în anul universitar trecut. În România exist? 56 de universit??i de stat ?i 32 de universit??i private acreditate.

În Gorj, peste 6000 de studen?i au început un an nou universitar. Teatrul „ Elvira Godeanu” a fost gazda deschiderii noului an ?colar în înv???mântul universitar la Târgu Jiu. Al?turi de studen?i ?i cadre universitare au fost prezente personalit??ile locale. Dup? discursul de început al rectorului Adrian Gorun , oficialit??ile locale au adresat studen?ilor mesaje .

Subprefectul de Gorj, Constantin Dumitrescu a urat bun venit studen?ilor boboci la UCB:” Apari?ia în Gorj a Universit??ii de stat Constantin Brâncu?i a însemnat pentru noi to?i un mare câ?tig în cei 15 ani de existen??, ea s-a impus ca o institu?ie activ?, dinamic?, unde sunt preg?ti?i speciali?ti în domenii de importan?? deosebit?, atât pentru jude?ul nostru cât ?i pentru alte jude?e din ?ar?”

?i presedintele Consiliului Judetean Gorj, Ion Calinoiu, s-a adresat studen?ilor la început de an. „ M? simt deosebit de onorat s? vorbesc în fa?a studen?ilor, asisten?ilor ?i cadrelor didactice din cadrul Universit??ii Constantin Brâncu?i, institu?ie reprezentativ? pentru înv???mântul superior gorjean. Îi felicit pe to?i studen?ii ?i pe cei care au avut rezultate deosebite ?i le urez tot mai multe realiz?ri”

Florin Carciumaru, edilul municipiului Targu Jiu, a transmis prin discursul s?u, în special rectorului Adrian Gorun, sa dea deoparte patimile politice si sa fac?  treab?.

„ S? punem um?rul ?i s? ne implicam ca aceast? tân?r? universitate sa aib? stabilitate la nivel de municipiu. Este de datoria noastr? a tuturor s? d?m la o parte patimile politice ?i împreun? s? facem ca rezultatele s? fie deosebite.

Deputatul PSD Victor Ponta a transmis prin mesajul s?u c? trebuie s? se în?eleag? c? universitatea este f?cut? pentru studen?i ?i în niciun caz pentru înterese proprii. Ponta s-a adresat studen?ilor spunându-le:” Cu cât înv??a?i mai mult cu atât ve?i munci mai pu?in, o s? tr?i?i mai bine ?i ve?i fi mai mul?umi?i”.

LM.

03.10.2007. 09:41


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password