Încep modernizările la DE 79

Lucr?rile de modernizare a Drumului European 79, pe tronsonul Filia?i- Bumbe?ti Jiu vor demara la sfâr?itul acestei s?pt?mâni. Ministerul Transporturilor vrea ca traficul rutier, de pe DE 79, Filia?i-Petro?ani, s? se desf??oare pe patru benzi.

Potrivit ?efului sec?iei din Târgu Jiu a Drumurilor Na?ionale, Dumitru Leu?tean, lucr?rile vor fi executate de dou? firme, una din Spania, ?i una din Ungaria. Firma spaniol? va executa lucrari pe tronsonul Filia?i-Târgu Jiu, iar cea ungar?, de la Târgu Jiu- Bumbe?ti Jiu. Dumitru Leu?tean a mai precizat c?,  în momentul de fa??, suprafa?a ce urmeaz? s? fie modernizat? a fost deja debarasat? de vegeta?ia de pe margine, astfel încât, de sâmb?t?, s? se poat? demara lucr?rile.

Cât prive?te ultimul tronson de drum, Bumbe?ti-Jiu -Petro?ani, lucr?rile nu vor începe prea curând, proiectul fiind înc? supus spre aprobare.

Astfel, pentru a deveni un drum european, se vor amenaja  trei tuneluri pe Defileul Jiului, se vor consolida ?i înlocui podurile existente. Dumitru Leu?tean,  ?eful sec?iei de Drumuri Na?ionale Târgu Jiu, spune c?, lucr?rile urm?resc ?i l??irea p?r?ii carosabile cu 10 metri. În plus, podul de lâng? Mân?stirea Lainici, pe care acum se circul? cu restric?ie, va fi ref?cut în totalitate. ?i lucrarile de asfaltare a drumului na?ional Târgu Jiu -Motru vor începe din var?. Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia a încheiat un parteneriat cu Compania Na?ional? de Drumuri, în urma c?ruia, tronsonul afectat de alunec?rile haldei de steril, din zona Bujur?scu, de pe  DN 76, Târgu Jiu- Motru, urmeaz? s? fie asfaltat în var?, afirm? Dumitru Leu?tean, ?eful Direc?iei de Drumuri Na?ionale Târgu Jiu.

A.D.

19.03.2008. 06:37


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password