Încep disponibilizările la Poştă

Un num?r de 3.650 de angaja?i ai Po?tei Române vor fi disponibiliza?i începând cu 3 septembrie, reprezentând 11% din total, ca parte a procesului de restructurare a companiei care vizeaz? restabilirea echilibrului între volumul de presta?ii po?tale ?i num?rul de salaria?i ai operatorului po?tal.
În prezent, compania are pu?in peste 32.000 de salaria?i.

“În perioada 18 – 23 august, un num?r de 2.392 de angaja?i ai companiei au optat individual, în scris, pentru disponibilizarea colectiv?. În perioada 28 – 31 august va avea loc testarea profesional? a angaja?ilor, având ca obiectiv selectarea personalului care va fi disponibilizat, pe baza cuno?tin?elor specifice posturilor ocupate. La finalul procesului de restructurare, din Po?ta Român? vor fi disponibiliza?i în total 3.650 de angaja?i, pe baza procedurii ?i a setului de criterii stabilite de conducerea companiei, de comun acord cu Sindicatul Lucr?torilor Po?tali din România”, se arat? într-un comunicat al companiei.

Echipa de management a operatorului po?tal are ca obiective principale cre?terea veniturilor, reducerea cheltuielilor, diminuarea datoriilor istorice ale companiei ?i consolidarea pozi?iei de lider pe pia?? a companiei, se mai spune în comunicat.

Cu afaceri de 1,26 miliarde de lei în 2012, Po?ta este cel mai mare operator local de profil ?i are o re?ea teritorial? de 5.600 de unit??i.

Ac?ionarii CNPR sunt MSI – 75% ?i Fondul Proprietatea – 25%.

Compania avea la sfâr?itul anului 2012 datorii totale de 568,2 milioane de lei, în cre?tere cu 2,9% fa?? de 2011.

În ultimii patru ani, compania a acumulat pierderi de 530 milioane de lei, cu toate c? a bugetat profit în fiecare an.

Po?ta avea 32.887 salaria?i la 31 decembrie 2012, fa?? de num?r mediu de 35.576 în 2008.(money.ro)

28.08.2013. 20:23


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password