Încă un pas important pe cale înscrierii Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO

Centrul Municipal de Cultur? „Constantin Brâncu?i” din Târgu Jiu a organizat în zilele de 18 ?i 19 martie, la Paris, sub genericul „BRÂNCU?I – UN LOC ÎN PATRIMONIUL MONDIAL”, un amplu eveniment de informare ?i promovare, având ca parteneri Ambasada României în Fran?a, ICOMOS – România, Ministerul Culturii ?i Patrimoniului Na?ional din România ?i Institutul Na?ional al Patrimoniului.
Evenimentul, g?zduit în dou? loca?ii diferite, Ambasada României ?i sediul UNESCO la Paris, a constat în prezentarea Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu prin fotografii, schi?e ?i fi?iere digitale 3 D realizate de ICOMOS România ?i International Partner Buro, un spectacol de gal? sus?inut de grupul „Phonetic Wind Quintet” condus de clarinetistul gorjean Bogdan Gugu ?i expozi?ia de fotografie „Coloana f?r? sfâr?it – Istoria unui simbol na?ional”. Tot în cadrul evenimentului a fost lansat? cartea „A?a gr?it-a Brâncu?i” a Soranei Georgescu Gorjan, de?in?toarea arhivei Gorjan ?i a fost înmânat de c?tre Ovidiu Popescu, directorul Centrului Municipal de Cultur? „Constantin Brâncu?i”, în prezen?a Excelen?ei sale, dl. Bogdan Mazuru – Ambasadorul României în Fran?a, premiul Interna?ional „Brâncu?i” domnului Alain Seban, pre?edintele Centrului de Cultur? ?i Art? „Georges Pompidou” din Paris. În alocu?iunea ?inut?, Alain Seban a mul?umit oficialit??ilor din România ?i Fran?a prezente la eveniment ?i a transmis un mesaj de considera?ie ?i prietenie locuitorilor ora?ului Târgu Jiu.
Totodat?, trebuie men?ionat faptul c?, la prezentarea desf??urat? la sediul UNESCO au participat o seam? de speciali?ti printre care s-au num?rat, Kishore RAO – directorul Sec?iei Culturale a Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO, Petya Totcharova – director UNESCO pentru Europa ?i America de Nord, Nicolae Manolescu – ambasadorul României la UNESCO, Sergiu Nistor – pre?edintele ICOMOS România, Josef Kovacs – directorul Institutului Na?ional al Patrimoniului ?i Dana Mihai – director în cadrul aceleia?i institu?ii, Ovidiu Popescu – directorul Centrului Municipal de Cultur? “Constantin Brâncu?i” de la Târgu Jiu ?i jurnalistul Emil Hurezeanu. În urma discu?iilor purtate speciali?tii UNESCO au recomandat întocmirea dosarului de clasare a operei invocând criteriul I din Ghidul Opera?ional UNESCO (cel al capodoperei de art? cu valoare universal?) ?i au punctat obiectivele ce trebuie urm?rite în întocmirea dosarului.
De asemenea, la sediul Ambasadei României din Paris, gazda spectacolului de gal? “Brâncu?i” organizat de Centrul Municipal de Cultur? “Constantin Brâncu?i” ?i a expozi?iei de fotografie “Coloana f?r? sfâr?it – Istoria unui simbol na?ional” au fost f?cute prezent?ri de c?tre doamna Yvette Fulicea, ministru plenipoten?iar în cadrul Ambasadei ?i de Ovidiu Popescu, directorul Centrului “Brâncu?i” de la Târgu Jiu. Tot aici a fost semnat protocolul oficial de colaborare între ICOMOS România ?i ICOMOS Fran?a, de c?tre Sergiu Nistor ?i Samir Abdulac, reprezentan?ii celor dou? institu?ii, la semnarea documentului fiind prezent ?i Benjamin Mouton – vicepre?edintele ICOMOS International.
La eveniment au mai fost prezente personalit??i ale culturii franceze, iubitori de Brâncu?i – printre care doamna Doina Lemny, cercet?tor ?i muzeograf la Centrul “Georges Pompidou” ?i doamna Marielle Tabart, autoare a unei opere impresionante despre Brâncu?i. Printre românii din diaspora prezen?i la eveniment a fost ?i artista Adriana Blendea (fiica pictorului gorjean Constantin Blendea).
Doru Strîmbulescu

22.03.2012. 21:16


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password