Încă o grevă anunţată de Condescu

Potrivit unui comunicat de presa, conducerea USMO solicit? Guvernului României ?i Ministerului Economiei sprijinul pentru rezolvarea situa?iei economice ?i sociale existente în prezent la Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia.

„Având în vedere situa?ia economic? ?i social? de la SNLO, USMO solicit? Guvernului ?i Ministerului Economiei rezolvarea problemelor cu privire la: deblocarea financiar? a SNLO, realizarea programului de restructurare negociat între administra?ie ?i sindicate, aprobarea modific?rii Ordonan?ei 116/2006, stabilirea cert? a cantit??ii de lignit pe toat? perioada de valabilitate a strategiei energetice na?ionale, acordarea licen?elor de exploatare privind extrac?ia c?rbunelui ?i emiterea unui act legislativ în care s? se stabileasc? condi?iile de pensionare a minerilor“, se arata în comunicatul de pres? al USMO.

Conform sindicalistilor, toate aceste revendic?ri au fost negociate de c?tre reprezentan?ii Ministerului Economiei, ANRM ?i FNME, fiind încheiat un protocol în 14 martie.

„USMO, având un num?r de peste nou? mii de membrii de sindicat, va solicita acestora întreruperea activit??ii începând cu data de 26 mai, orele 07.00, informând membrii de sindicat despre situa?ia deosebit de grav? a SNLO, referitor la incapacitatea societ??ii de a-?i desf??ura normal activitatea“.

20.05.2009. 17:40


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password