În spitalul „Tudor Vladimirescu“ se încalcă viteza legală şi omenia


Spitalul Tudor Vladimirescu din Târgu-Jiu este, cu siguran??, cea mai solicitat? unitate de profil din jude?, dar pe cât de important? este pe atât de ciuda?i sunt unii angaja?i de pe acolo.
Ciud??eniile se ?in lan? înc? de la înfiin?area Unit??ii de Primiri Urgen?e unde ?ugulanul de rând venind cu treburi de prin alte localit??i nu are voie s? fac?
injec?ia recomandat? de medic, pentru c?, vezi, Doamne, de aia exist? centre de permanen?? prin Târgu-Jiu ?i prin alte p?r?i.
P?i, de unde s? ?tie s?rmanul om de existen?a acestor centre când el vine la ora? de dou? ori pe an ?i atunci cu necazuri?

Chiar s? nu-?i g?seasc? timp angaja?ii UPU pentru a face o injec?ie unui suferind? Asta nu mai seam?n? a regulament de ordine interioar? ci a neomenie ?i nimic mai mult. S?rcul bolnav trebuie s? se prefac?, a?a, c? i-a venit r?u pe strad?, s-a dus la urgen??, este trecut la catastif dup? care i se spun dou? bancuri ?i i se face injec?ia de cuviin?? c?, de, omul a fost înregistrat la catastif ?i Unitatea de Primiri Urgen?e ?i-a realizat planul, lucru care aduce de la sine bani de la Casa Jude?ean? de S?n?tate.

C? unii asisten?i mai pleac? acas? cu seturi întregi de doze de vaccin s? v? mai povestim? V? spunem, a?a, pe scurt, c? un asistent medical a plecat acas? cu toate dozele de vaccin antitetanos ?i fiind o or? mai târzie nu se sinchisea s?-i r?spund? la telefon nici managerului de atunci, doctorului Gheorghe Nea??, care îl suna pe asistent disperat, în spital fiind mai multe solicit?ri ce vizau vaccinul în cauz?. Mai nou, prin acela?i spital noul manager, Claudia Manu (despre care curând o s? v? povestim multe lucruri interesante), ar trebui s? solicite sprijinul poli?i?tilor de la rutier?.

M?, tat?, liniu?ele pe care le fac ?mechera?ii de bani gata prin Târgu-Jiu joac? la pitici fa?? de ceea ce s?vâr?esc unii infirmieri ce au primit în loc de juc?rii c?rucioarele pentru pacien?i. Bunule cititor, dac? nu e?ti atent te ia infirmierul pe scaun, vrei, nu vrei, ?i, uite a?a, treci la catastif la urgen?? ?i planul e gata f?cut. N-am nicio treab?, dar b?ie?ii ?ia par a avea probleme cu circula?ia periferic?, mai ales când intr? cu c?ru?ul prin u?ile culisante de la urgen??.

Omule, dac? ghinionul ?i soarta crud? te-a fixat în spatele acelor u?i dracul te-a luat când intr? conduc?torul de c?rucior val vârtej prin u?i f?r? s? aib? posibilitatea s? vad? ce se afl? dincolo de ele. Cine mama zmeilor i-a mai angajat pe ??tia nu mai ?tie nimeni, dar la unul parc? am v?zut pe mâini urme de aracet. S? fi r?mas de pe când lipea afi?e? Nu de ?lea electorale, bre, la ce v? gândi?i? Afi?e pentru cerere de angajare. Ce credea?i, dumneavoastr??

• Aurel M?CE?ANU

22.11.2013. 21:20


Matusa Tamara 24.11.2013. 11:54

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password