ÎN SPIRIT CAMARADERESC

Cadrele Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj dar ?i personalul civil al unit??ii, s-au implicat într-o ac?iune de strângere de fonduri în sprijinul colegilor lor din municipiul Tecuci, jude?ul Gala?i, ale c?ror case ?i gospod?rii au fost grav afectate de inunda?iile ce au avut loc în urma devers?rii râului Bârlad. În spiritul camaraderiei dar mai ales al umanismului ce îi caracterizeaz? pe oamenii de arme, s-au putut colecta dup? posibilit??ile fiec?ruia, benevol, sume de bani pentru refacerea c?minelor ?i asigurarea condi?iilor minime de via?? familiilor aflate în suferin??.De ajutorul umanitar s-a ocupat ,,Asocia?ia de Întrajutorare Umanitar? Gorj”, înfiin?at? la nivelul Inspectoratului în acest an, ac?iunea de colectare a fondurilor fiind în derulare.

PLT. PUZDREA ION

19.09.2007. 07:36


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password