În atenţia cultivatorilor de cartof

Culturile de cartof sunt suscectibile la atacul agen?ilor patogeni în toate fazele de cre?tere ?i dezvoltare al plantelor. Dup? recoltare ciclul evolutiv al multor agen?i patogeni se continua în tuberculi, având urm?ri negative pe dou? planuri: alterarea produc?iei de cartof în depozite ?i transmiterea bolilor de la o recolt? la alta, prin tuberculii infesta?i. Unul dintre ace?ti agen?i patogeni este ?i Putregaiul inelar al cartofului (Clavibacter michiganensis subspp) care este o bacterioz? ?i totodat? organism de carantin? fitosanitar?. 

Aceast? bacterioz? este r?spândit? în aproximativ 19 ??ri din Europa. In ?ara noastr? a fost semnalat? prezen?a ei în anul 2003, în jude?ul Bra?ov la Sta?iunea de Cerecetare a Cartofului. Boala se manifest? pe plante în câmp ?i apoi pe tuberculi în timpul depozit?rii. Plantele infestate sunt mai mici decât cele normale, iar frunzele prezint? o decolorare marginal? care evolueaz? în necroze. In timpul vegeta?iei cartofului aceast? boal? poate fi confundat? cu mana cartofului (Phytophthora infestans).  

Simptome caracteristice apar pe tuberculi, care în realitate apar s?n?to?i la exterior, iar în faze avansate prin sec?ionarea tuberculilor se observ? inele circulare pe care se v?d pete de culoare galben ca l?mâia, ?esutul vascular deta?indu-se de pe inel, iar ca simptome exterioare în jurul ochilor de cartof se observ? pete ro?ietice spre brun, cr?p?turi neregulate. Dezvoltarea acestei boli este favorizat? de temperaturi cuprinse intre 15 si 28° C, supravie?uind în materiale (saci, cu?ite, l?zi, pere?ii depozitelor, unelte) utilajele ?i echipamentele cu care vine în contact ?i în tulpini infectate.

Calea principal? de transmitere a acestei bacterii de la un an la altul se face prin tuberculii infesta?i care nu prezint? simptome evidente de îmboln?vire.

Pentru a evita r?spândirea acestei boli la înfiin?area culturii de cartof se vor folosii tuberculi s?n?to?i, proveni?i din culturi în care nu s-a manifestat boala.  In cazul în care într-o parcela s-au depistat cartofi infesta?i, se vor lua urm?toarele m?suri conform Anexei 4, pct. 1 din O.M. nr. 387/2007: distrugerea în totalitate a tuberculilor de cartof prin incinerare; utilizarea tuberculilor în hrana animalelor numai dup? ce au fost fier?i ; interzicerea revenirii culturii de cartof pe acea parcela decât dup? 5 ani.  In cazul în care cultivatorii de cartorf  vor procura s?mân?a de pe pia?? sau al?i agen?i economici  sunt obliga?i s? cear? la comerciant actele de provenien?? ale semin?ei de cartof.

Ing. Lidia Cinc?

26.02.2008. 23:34


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password