În acţiune pentru siguranţa elevilor

Inspectoratul de Poli?ie Jude?ean Gorj a intensificat m?surile menite s? asigure ordinea ?i lini?tea public? în zona unit??ilor de înv???mânt din mediul urban ?i rural, astfel încât desf??urarea procesului de înv???mânt s? nu fie umbrit? de incidente.
Astfel, au fost intensificate patrul?rile, în special la orele la care elevii vin sau pleac? de la ?coal?, iar persoanele care nu î?i justificau prezen?a lâng? ?coli ?i licee au fost îndep?rtate din zonele respective. Totodat?, echipajele de poli?ie rutier? au ac?ionat în apropierea ?colilor amplasate pe artere de circula?ie intens tranzitate, pentru asigurarea fluen?ei ?i siguran?ei traficului rutier ?i prevenirea accidentelor de circula?ie.

Astfel de ac?iuni au fost executate în data de 1 noiembrie a.c., de poli?i?tii Biroului de Prevenire ?i Analiz? a Criminalit??ii, Biroului Ordine Public?, în colaborare cu jandarmi ai I.J.J. Gorj, în institu?iile de înv???mânt ?i zonele adiacente acestora, în municipiul Tg. Jiu.

Pentru asigurarea unui climat corespunz?tor de desf??urare a procesului educativ, oamenii legii au executat 42 patrul?ri în zona unit??ilor de înv???mânt, au luat leg?tura cu un num?r de 19 profesori de serviciu ?i 2 directori pentru a nu permite intrarea în unit??ile de înv???mânt a persoanelor str?ine ?i de a lua m?suri de asigurare a bunurilor elevilor atunci când ace?tia desf??oar? activit??i sportive.

De asemenea, au fost instrui?i un num?r de 12 agen?i de paz?, verificate un num?r de 26 localuri de alimenta?ie public? amplasate în zona unit??ilor de înv???mânt, barmanii fiind avertiza?i c? le este interzis? servirea minorilor cu b?uturi alcoolice.

Pe parcursul ac?iunilor au fost identifica?i 7 elevi care absentau nemotivat de la orele de curs, poli?i?tii urmând a transmite inform?ri cu privire la aceste aspecte institu?iilor de înv???mânt.

La orele 18:30, poli?i?tii din cadrul Poli?iei Municipiului Tg-Jiu au depistat în incinta unui colegiu din municipiu, doi tineri care au p?truns f?r? drept în incinta unit??ii de înv???mânt. Cei doi tineri, Gabriel A., de 18 ani, din municipiul Tg. Jiu ?i Ionu? E., de 18 ani, din comuna S?celu, au fost sanc?iona?i contraven?ional conform Legii nr. 61/1991, republicat?, cu amend? în cuantum de 500 lei, fiecare.

Reamintim faptul c?, odat? cu începerea noului an ?colar, poli?i?tii Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Gorj au pus în aplicare o serie de m?suri cu scopul prevenirii ?i combaterii violen?ei în ?coli ?i cre?terii siguran?ei în unit??ile de înv???mânt. Masurile sunt structurate pe mai multe paliere: prevenirea prin ac?iuni educative, supravegherea ?i paza unit??ilor ?colare ?i activit??i pentru men?inerea ordinii publice ?i interven?ia operativ? în cazul evenimentelor produse în perimetrul unit??ilor ?colare.(IPJ Gorj)

02.11.2010. 12:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password