Impunerile Legii taximetriei

În cazul în care clientul nu v? împ?rt??e?te gusturile muzicale, exist? mari ?anse s? fi?i amenda?i dac? ?ine?i cu tot dinadinsul s? v? impune?i preferin?ele ?i, mai ales, dac? sunte?i taximetrist. Noua Lege nr. 265 care modific? ?i completeaz? vechile reglement?ri ale transportului în regim de taxi, consider? drept contraven?ie utilizarea mijloacelor audio/video f?r? acordul clientului, iar cei în cauz? risc? o amend? între 100 ?i 500 de lei. ?i fumatul v? poate aduce pagub? la bugetul propriu, dac? nu solicita?i înainte acordul celui/celor pe care îl/îi transporta?i, cuantumul amenzii fiind acela?i.

Tot contraven?ie, ?i sanc?ionat? în aceea?i m?sur?, o reprezint? o ?inut? necorespunz?toare sau un comportament necivilizat în rela?ia cu clientul, ignorându-se conduita de bun? purtare în conformitate cu prevederile Standardului ocupa?ional al taximetristului.

A?a se întâmpl? în cazul în care refuza?i nejustificat un client în efectuarea unei curse în interiorul ora?ului (un motiv care este prev?zut ?i de lege este situa?ia în care clientul se afl? într-o stare avansat? de ebrietate) sau în cazul în care pretinde?i ca plat? mai mult decât suma prev?zut? pe bonul client pe care, de altfel, trebuie s? îl elibera?i în mod obligatoriu. În ceea ce prive?te traseul pe care v? desf??ura?i transportul, acesta – specific? Legea, va fi „cel optim” sau cel solicitat de client ori convenit cu acesta, în caz contrar fiind prev?zut? amenda men?ionat? mai sus.

21.08.2007. 23:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password