„Împreună pentru cultură! Ajută! Dăruieşte o carte. Spune DA informării”

În data de 15 decembrie 2009 începând cu orele12.00 Serviciul Educa?ie ?i Asisten?? Psihosocial? din Penitenciarul Târgu Jiu v? invit? s? participa?i la expozi?ia cu vânzare de lucr?ri manufacturate specifice S?rb?torilor Cr?ciunului. Lucr?rile au fost realizate de persoane aflate în executarea unor pedepse privative de libertate la Penitenciarul Târgu Jiu în cadrul atelierelor ocupa?ionale. Expozi?ia va fi g?zduit? de Biblioteca Jude?ean? “Christian Tell” din Târgu Jiu.
Expozi?ia handmade deschide campania „Împreun? pentru cultur?! Ajut?! D?ruie?te o carte. Spune DA inform?rii” care se realizeaz? în parteneriat cu Biblioteca Jude?ean? “Christian Tell” din Tg-Jiu.
Campania const? în dona?ii de carte ?i materiale culturale sau artistice precum ?i realizarea unor abonamente cu titlu gratuit la diverse publica?ii în vederea m?ririi ?i diversific?rii fondului de carte pentru persoanele private de libertate existent la Biblioteca Penitenciarului Târgu Jiu. De asemenea, sumele ob?inute prin vânzarea obiectelor handmade vor fi folosite pentru dotarea Bibliotecii Penitenciarului Târgu Jiu.
Pân? la aceast? dat? ?i-au manifestat dorin?a de colaborare: Biblioteca Jude?ean? “Christian Tell” ; Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu”; Muzeul Jude?ean „Alexandru ?tefulescu” Gorj; Centrul Jude?ean pentru Conservarea ?i Promovarea Culturii Tradi?ionale Gorj; Consiliul Jude?ean Gorj ; Centrul de Cultur? ?i Art? “Constantin Brâncu?i”; Funda?ia “ Omenia M?l?escu”; ?coala Postliceal? Sanitar? “Omenia” Târgu Jiu; Tipografia PROD COM. SRL Târgu Jiu ; Cercul Militar Tg-Jiu; ?coala Popular? de Art? ?i nu în ultimul rând poe?i ?i scriitori gorjeni.
Campania se va desf??ura în perioada 15 decembrie 2009 – 15 ianuarie 2010 ?i î?i propune realizarea schimb?rii educa?ionale, informale ?i culturale a persoanelor private de libertate din Penitenciarul Târgu Jiu prin ac?iunea cultural? ?i de utilitate social? a comunit??ii locale . Campania „Împreun? pentru cultur?! Ajut?! D?ruie?te o carte. Spune DA inform?rii” cea de-a treia campanie de found raising organizat? pe parcursul anului 2009 de Penitenciarul Târgu Jiu, dup? campania „?i noi avem suflet” când persoane private de libertate au participat prin dona?ii al?turi de reprezenta?i ai societ??ii civile locale la dotarea Spitalului de copii „Marie Curie” ?i campania „ P?rin?ii de dincolo de gratii” când reprezentan?i ai institu?iilor ?i societ??ii civile locale ne-au acordat sprijin în amenajarea camerei de joac? pentru copii persoanelor private de libertate.

15.12.2009. 11:47


mihai constantin 18.12.2009. 06:13

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password