Impozitul pe venit se poate achitat online

Persoanele fizice autorizate î?i vor putea vizualiza ?i achita online obliga?iile c?tre site. Acest lucru va putea fi posibil începând de miercuri, 1 octombrie.În aceast? categorie se înscriu impozitele pe veniturile ob?inute din activit??i comerciale, agricole, tranzac?ii imobiliare sau activit??i liberale. Potrivit autorit??ilor pân? la sfâr?itul anului, ?i persoanele juridice vor putea beneficia de aceste servicii. 

Astfel impozitul va putea fi pl?tit pe site-ul Agen?iei de Administrare Fiscal?, pe baza cardului, ?i de c?tre cei care care au ob?inut venituri din închirieri, tranzac?ii cu ac?iuni, opera?iuni de vânzare-cump?rare de valut? la termen, activit??i agricole sau din transferul propriet??ii imobiliare din patrimoniul personal. Alte pl??i care vor putea fi efectuate online sunt ?i regulariz?rile ?i pl??ile anticipate aferente acestui tip de impozit. 

08.10.2008. 05:59


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password