„Împăratul“ Sarcină şi-a pus argaţii să alerge pentru obţinerea unui credit salvator

Despre Nicolae Sarcin? s-au scris „fluvii“ de cerneal? prin ziarele locale ?i centrale, p?rerile jurnali?tilor ca ?i ale cet??enilor fiind deseori împ?r?ite. Mul?i dintre locuitorii municipiului Târgu-Jiu, mai în glum?, mai în serios spun, deseori, c? ora?ul lui Brâncu?i a devenit ora?ul Succes.
Sunt destui care îl apreciaz? pe Sarcin?, spunând c? patronul Succes pl?te?te gr?mezi de bani ca ?i impozit c?tre Prim?ria Municipiului Târgu-Jiu, îns?, uit? c? sediul central al societ??ii este în ora?ul Voluntari, jude?ul Ilfov.

Dan Diaconescu a pierdut o mul?ime de voturi în Târgu-Jiu atacându-l pe Nicolae Sarcin?, iar, în acele momente, mare parte din miile de salaria?i ai firmelor lui „Succes“ au intrat în panic? ?i, gândindu-se la proverbul „mai r?u cu r?ul decât f?r? el“ se ?i vedeau f?r? servicii dac? Dan Diaconescu îl va „pune la punct“ pe Sarcin?. Grija unui loc de munc?, care nu mai este de g?sit în Gorj, ne determin? s? accept?m oferte umilitoare pe care în urm? cu mul?i ani nici nu le luam în calcul.

Imperiul Succes d? impresia c? nu este chiar atât de solid, chiar dac?, economic vorbind, ?i marile companii din Vest apeleaz? deseori la credite bancare, îns?, acestea o fac în special pentru moderniz?ri ?i extinderi, nu pentru o gur? de oxigen.

• False zvonuri despre cump?rarea Rapidului

Presa central? a speculat s?pt?mâna trecut? faptul c? omul de afaceri gorjean de care aminteam mai sus ar putea fi unul dintre cump?r?torii clubului de fotbal Rapid, structur? sportiv? ce întâmpin? mari probleme financiare. Ziari?tii de la Pandurul au reu?it s? ia leg?tura cu „împ?ratul Gorjului“, iar acesta le-a declarat c? nici nu se pune problema unei astfel de tranzac?ii. Sarcin? a mai spus c? a inten?ionat s? sponsorizeze echipa Rapid în contrapartid? cu inscrip?ionarea firmei Succes pe echipamentul juc?torilor, îns?, a renun?at la idee pentru c? nu a avut cu cine s? discute în mod serios problema.

• Mineritul, piatr? de moar? pentru afacerile lui Sarcin??

Imperiul Succes s-a extins de la an la an ?i nici posibilitatea câ?tig?rii unor sume de bani prin efectuarea de servicii c?tre sectorul minier ?i energetic nu i-au surâs lui Nicolae Sarcin?. Afacerile sale în domeniu sunt cunoscute, important este c? pentru realizarea acestora a investit sume imense de bani, valori financiare pe care spera s? le amortizeze cât mai repede dup? ce în unele cazuri investi?iile au a?teptat ani buni pentru a începe s? produc? (vezi specula?iile privitoare la excav?rile de la Jil?).

Problema este c? situa?ia CEO nu este tocmai una roz?, iar firmele lui Sarcin? au de a?teptat la rând (oricum mai în fa??) pentru a primii banii pe serviciile efectuate. Tot mai posibila neacordare a primelor de s?rb?tori pentru mineri ar fi un adev?rat cu?it înfipt în spatele lui Nicolae Sarcin?.Acesta spera la vânz?ri record la acest sfâr?it de an, dar dat? fiind situa?ia economic? a gorjenilor ?i eventuala neacordare a unor prime celor de la CEO ar însemna o adev?rat? lovitur? economic? dezastruoas? dat? de pia?? firmelor „împ?ratului“. Sarcin? s-a extins în toat? ?ara, a deschis un hipermarket chiar la intrarea în Craiova dinspre Târgu-Jiu ?i, mai nou, caut? s? cucereasc? Bucure?tiul.

Toate aceste date, puse cap la cap dau impresia c? imperiul lui Sarcin? este ferit de griji, îns?, nu este deloc a?a.

• Agita?ie la maxim pentru ob?inerea unui împrumut de la Unicredit ?iriac Târgu-Jiu în ajun de s?rb?tori

Pe surse am aflat c? de circa dou? s?pt?mâni subalternii lui Sarcin? de la Târgu-Jiu se agit?, nevoie mare, pentru a ob?ine un credit bancar substan?ial de la Unicredit ?iriac Târgu-Jiu, sucursal? bancar? care colaboreaz? cu Sarcin? în Gorj. Acelea?i surse ne-au informat c? firma Succes încearc? s? ipotecheze mai multe bunuri (are de unde, slav? Domnului) sperând c? va ob?ine mult doritul credit.

Este greu de crezut c? Sarcin? se apuc? de investi?ii tocmai în pragul s?rb?torilor ?i sursele care ne informeaz? c? banii ob?inu?i din credite ar fi imperios necesari pentru plata salaria?ilor care ?i a?a au ce repro?a patronatului, îns?, teama pierderii locului de munc? îi determine s? rabde. Nu ar fi nimic ie?it din comun prin solicitarea acestui credit dac? firmele lui Sarcin? nu înregistrau, la finele lui 2012 (conform unor publica?ii de specialitate), pierderi de 27 de milioane de euro, pierderi ce s-au transformat în datorii care de atunci pân? în prezent au mai crescut. Monolitul lui Sarcin? are picioare de lut?

?i alte dou? societ??i importante din Gorj caut? s? ob?in? credite în ajun de s?rb?tori tocmai pentru a efectua pl??ile c?tre salaria?i. Culmea, una dintre ele î?i face publicitate într-o veselie pe mai toate posturile de televiziune ?i radio din Gorj, în vreme ce nu dispune de lichidit??i pentru plata angaja?ilor. Dac? e ordin politic, cu pl?cere!

• Aurel M?CE?ANU

Foto: forbes.ro

13.12.2013. 21:30


anna 10.10.2014. 04:07

vasile 07.10.2014. 05:10

david 21.01.2014. 20:48

alyn 10.01.2014. 18:04

dan 06.01.2014. 08:16

wd tot 02.01.2014. 22:33

ciobo 24.12.2013. 22:23

gogu 23.12.2013. 20:28

virgil 17.12.2013. 14:00

flori89@yahoo.com 17.12.2013. 11:29

florin 16.12.2013. 22:48

genovezu 16.12.2013. 21:56

dani 16.12.2013. 09:38

claudiu 15.12.2013. 08:58

pvm 14.12.2013. 18:04

Alin 14.12.2013. 16:51

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password