„Împăratul Gorjului“, Nicolae Sarcină, încearcă de luni de zile, în mod pervers, să pună mâna pe brandul Pandurii!

• Condescu era ar?tat cu degetul de toat? lumea, în timp ce Sarcin? lucra mu?e?te pentru a pune mâna pe Pandurii
• Cererea lui Sarcin? intr? în conflict de interese cu CS Lignitul Pandurii1963 ?i CS Pandurii Târgu-Jiu 1990, branduri care apar?in de facto ?i de drept comunit??ii locale ?i a sportului românesc
• De?i nu are statutul oficial de sponsor sau asociat, firma lui Nicolae Sarcin? apare pe tricourile echipei Pandurii
• Firma Succes Nic Com a intrat deja în câteva parteneriate cu forma?ia de fotbal
• Mai nou, fotbali?tii m?nânc? pe la fosta Cantin? Grimex, transformat? în restaurant de Nicolae Sarcin?
• Pentru meciul pandurilor de la Giurgiu, cu Astra, Nicolae Sarcin? a promis galeriei DURII un autocar care s? transporte gratuit suporterii la meci

Începutul anului 2014 nu a fost unul tocmai lini?tit pentru vicecampioana României la fotbal, Pandurii Târgu-Jiu. A?a cum mul?i se a?teptau, fostul pre?edinte Marin Condescu a fost demis în data de 23 ianuarie a.c., la conducere fiind, cel pu?in scriptic, în prezent, Eugen Pârvulescu. „Ziarul Gorjului“ a lansat îns? informa?ia potrivit c?reia Marin Condescu ?i alte trei persoane de?in înregistrat la Oficiul de Stat pentru Inven?ii ?i M?rci (OSIM) brandul CS Pandurii Lignitul Târgu-Jiu 1963. În urma acestei informa?ii a urmat un întreg haos, iar omul de afaceri Nicole Sarcin? a?tepta lini?tit împlinirea unui alt vis…

• Mutu tace, dar le face

Imediat ce presa local? a stârnit agita?ie în privin?a brandului ?i a lui Marin Condescu, conduc?torii de la Pandurii d?deau asigur?ri c? fostul ?ef nu va primi nici un ban ?i, mai mult decât atât, echipa nu î?i va schimba numele. Daniel B?loi, secretarul general al clubului Pandurii, lini?tea fanii echipei, explicându-le c? brandul pe care îl de?ine Condescu ?i ceilal?i trei face referire la marca 45, ce stipuleaz? activit??i juridice, paz? persoane ?i obiective.
Mihai Prunariu, membru în Adunarea General? a Asocia?ilor din partea CEO (Pandurii au un ac?ionariat format din asocia?i, nu din ac?ionari, fiind o asocia?ie) declara r?spicat c? Marin Condescu nu va primi niciun ban ?i eventual se va face rebranduirea echipei, spunându-i-se simplu Pandurii. În tot acest timp se vorbea despre posibilitatea coopt?rii lui Nicolae Sarcin? ca sponsor sau asociat, îns?, nicio vorb? despre marea lovitur? pe care încearc? s? o dea „împ?ratul Gorjului“.

• Bomba bombelor pus? la cale, oficial, din decembrie

Inten?ionam s? v? facem public? aceast? situa?ie sâmb?t? (ziua apari?iei publica?ie noastre), îns?, b?ie?ii de la „ochiul ?i timpanul“ au tras cu urechea ?i în presa local? a ap?rut joi, 27 februarie, o foarte scurt? informa?ie (la rubrica „ultima or?“) care semnala c? Nicolae Sarcin? inten?ioneaz? s? devin? de?in?torul m?rcii Pandurii. ?tirea nu era nicidecum de ultim? or? ?i, tocmai de aceea o public?m înc? de ast?zi, 27 februarie, cu dou? zile înainte de data pl?nuit?…

Firma Succes Nic Com a depus la OSIM o cerere de înregistrare a m?rcii Pandurii la clasele 30, 31, 32, 35, 36, 41 ?i 42. DE REMARCAT CLASA 41 SE REFER? LA EDUCA?IE, DIVERTISMENT, ACTIVIT??I SPORTIVE ?I CULTURALE, IAR CLASA 35 SE PRIVE?TE ACTIVIT??ILE DE PUBLICITATE, GESTIUNEA AFACERILOR, LAN?URI DE MAGAZINE ?I ACTIVIT??I DE IMPORT-EXPORT.

Aceast? cerere a fost înregistrat? la OSIM în data de 16 decembrie 2013, pe când prin pres? ap?reau dezinform?ri cu posibila implicare a lui Nicolae Sarcin? la Rapid. Num?rul de depozit al solicit?rii firmei Succes în cazul înregistr?rii m?rcii Pandurii este M.2013-09223. Solicitarea lui Sarcin? a fost publicat? în data de 23 decembrie 2013 în bro?ura intitulat? „Cereri de înregistrare marc? depuse în data de 16.12.2013“. Pozi?ia cererii formulate de firma lui Sarcin? este a 23-a.

TREBUIE ?TIUT C? AUTORIT??ILE LOCALE POT FACE CONTESTA?IE LA CEREREA LUI SARCIN? ÎN BAZA LEGII 84/1998. R?MÂNE DE V?ZUT DAC? NICOLAE SARCIN? O S? FIE DERANJAT!

P.S.
R?mâne?i aproape de „Ziarul Gorjului“ pentru c? vom reveni cu am?nunte picante despre implicarea lui Sarcin? la Pandurii.

• Aurel M?CE?ANU

Foto: forbes.ro

28.02.2014. 21:58


eu acelas eu 22.01.2015. 02:10

Catalin 10.01.2015. 12:28

olguta 02.03.2014. 14:39

claudiu 01.03.2014. 16:07

JEANi 01.03.2014. 13:21

vali 28.02.2014. 21:17

tavi 28.02.2014. 19:08

david 28.02.2014. 17:37

gogu 28.02.2014. 14:29

Ionut 28.02.2014. 14:07

Raul 28.02.2014. 13:18

Ovidiu 27.02.2014. 21:31

ANTONETA 27.02.2014. 21:25

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password