IMM-urile – coloana vertebrală a economiei

Întreprinderile Mici ?i Mijlocii (IMM) sunt coloana vertebral? a economiei române?ti, întrucât creeaz? bun?stare ?i locuri de munc?, a afirmat primul-ministru C?lin Popescu-T?riceanu, ast?zi, la Satu Mare.
?eful Executivului a ar?tat c? ponderea IMM-urilor în economie este de 58%, iar la nivelul întreprinderilor private este de peste 99%.
Premierul T?riceanu a participat recent la lansarea Programului na?ional multianual de sus?inere a investi?iilor realizate de c?tre întreprinderi nou-înfiin?ate ?i microîntreprinderi, precum ?i a investi?iilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici ?i mijlocii.

„Viitorul apar?ine întreprinz?torilor ?i economiei liberale”, a subliniat primul-ministru ar?tând c? pe aceast? idee va fi cl?dit? prosperitatea României de mâine.
Premierul T?riceanu a precizat c? programul lansat ast?zi, la Satu Mare, împreun? cu celelalte 12 programe pe acest domeniu, sus?inute de Guvern, vor totaliza aproximativ 750 de miliarde de lei vechi.
Una dintre cele mai importante realiz?ri ale Guvernului, men?ionate de primul-ministru cu ocazia lans?rii programului pentru IMM-uri, este decuplarea economicului de factorul politic.

Primul-ministru a men?ionat, de asemenea, simplificarea procedurilor birocratice ?i promovarea unui tratament nediscriminatoriu în mediul de afaceri, prin eliminarea practicilor privind amânarea unor pl??i sau ?tergerea unor datorii c?tre bugetul de stat.

?eful Executivului a spus c? aloca?iile financiare nerambursabile de la buget pentru întreprinderile mici ?i mijlocii vor fi acordate prin selec?ie de proiecte, nu în func?ie de ordinea de înregistrare a cererilor, iar prioritate, în caz de proiecte similare, vor avea firmele care î?i vor asuma un volum mai mare de investi?ii.
Primul-ministru a subliniat c? este necesar? stimularea exporturilor întrucât exist? un dezechilibru în balan?a comercial? a României.

În acest context, ?eful Executivului i-a cerut ministrului pentru IMM-uri, turism ?i profesii liberale, Ovidiu Silaghi, s? analizeze „în cel mai scurt timp” cu Eximbank  modul în care func?ioneaz? aceast? banc? ?i cât se implic? pentru promovarea exporturilor.
Primul-ministru T?riceanu a afirmat c? România export? preponderent în Uniunea European?, peste 70%, îns? se poate orienta ?i c?tre Ucraina, Rusia, pie?e care au o mare capacitate de absorb?ie.

15.08.2007. 01:16


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password