Igienizarea Jiului pe tronsonul Vişina–Polatiştea


Institu?ia Prefectului jude?ul Gorj a organizat o ac?iune
de igienizare a albiei râului Jiu, în colaborare cu Sistemul de Gospod?rire a
Apelor Gorj, Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Gorj, Garda de Mediu Gorj, Inspectoratul
Jude?ean de Jandarmi Gorj, Inspectoratul de Poli?ie al jude?ului Gorj, Parcul Na?ional
Defileul Jiului, Consiliul Jude?ean Gorj ?i prim?ria Bumbe?ti-Jiu.

Împ?r?i?i în forma?ii de lucru, cei implica?i vor desf??ura în aceast? s?pt?mân?, lucr?ri de igienizare pe tronsonul Vi?ina – Polati?tea.

Potrivit lui Victor Ban?a, prefectul jude?ului Gorj, salubrizarea ?i men?inerea
cur??eniei pe malurile ?i albiile cursurilor de ap? au un caracter permanent ?i constituie
una dintre obliga?iile care revin autorit??ilor administra?iei publice.

Totodat?, Victor Ban?a a precizat c? producerea fenomenului de inunda?ie are mai multe cauze, printre care capacitatea redus? de preluare ?i tranzitare a debitelor maximale prin albia minor? a cursurilor de ap?, caracterul toren?ial al precipita?iilor, desp?duririle pe versan?i,
între?inerea necorespunz?toare a albiilor cursurilor de ap?, dar ?i depozitarea de?eurilor
pe malurile ?i albiile cursurilor de ap?.

Ac?iunea a fost ini?iat? urmare a unei hot?râri adoptat? într-o ?edin?? de Colegiu
Prefectural în data de 31 octombrie 2008, ?i impune un plan de m?suri în care sunt
implicate mai multe institu?ii publice locale ?i jude?ene.

03.03.2009. 12:05


Voinicul 11.03.2009. 23:27

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password