Igaş: “Poliţia rurală”, un concept ce va fi implementat în 3 luni

Ministrul Administra?iei ?i Internelor, Traian Iga?, a declarat sâmb?t?, la B?ile Felix, dup? cea de-a patra reuniune a Asocia?iei Prefec?ilor ?i Subprefec?ilor din România, c? în aproximativ trei luni se va implementa conceptul de “poli?ie rural?”, una din modalit??ile de modernizare a activit??ii poli?iene?ti.

Prezen?a chestorului Liviu Popa, ?eful Inspectoratului General al Poli?iei Române, a fost o excep?ie la asemenea întruniri ale prefec?ilor, motivat?, a explicat ministrul Iga?, de reorganizarea poli?iei, în încercarea de a dezvolta un concept de organizare a “poli?iei rurale”.

“Ast?zi am dezb?tut o problem? de interes local, anume reorganizarea poli?iei rurale. Este doar un concept, pentru c? nu am luat înc? o decizie, dar prinde deja contur ?i cred c?, cu mici ajust?ri, el poate fi implementat într-o perioad? relativ scurt?, de aproape trei luni”, a precizat ministrul Administra?iei ?i Internelor.

Iga? a ad?ugat c? MAI a fost preluat într-un moment greu în care urma ?i urmeaz? o restructurare, dar pe care ?efii structurilor din minister sunt hot?râ?i s? o duc? la bun sfâr?it ?i s? o continue.

“Trebuie s? mergem mai departe, nu ne vom opri doar la restructurare, trebuie s? gândim o reorganizare eficient?, o modernizare a tuturor institu?iilor din subordinea Ministerului Administra?iei ?i Internelor”, a spus ministrul.(Agerpres)

30.05.2011. 10:13


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password