Iarnă în Sala Sporturilor!

de C?t?lin PAS?RE
Timpul în?epene?te în lunile ianuarie-februarie. Se mi?c? mai greu ca utilajele de desz?pezire din Gorj. M? uit sictirit pe geam ?i v?d acela?i strat dur de ghea??.
Îmi pierd deseori echilibrul chiar dac? port bocanci grei, ?i-mi vine s? înjur printre din?i bordurile curate din Centru. La mine nu au ajuns…

Tg-Jiu este acel ora? mic de sub munte, unde î?i pierzi min?ile în timpul s?pt?mânii. Se întunec?, iar op?iunile sunt limitate. Chiar ?i pentru sportivi. Nu ?tiu dac? perioada de iarn? l-a f?cut pe Alex Asoltanei s? p?r?seasc? urbea lui Brâncu?i. Extrema Energiei a dat de în?eles c? nu mai poate locui aici, iar Dinamo este destina?ia fireasc?, fie ?i numai pentru Bucure?ti. “Asus” a sugerat c? so?ia sa este plictisit? de decorul mohorât din provincie ?i de posibilit??ile limitate de aici.

Iarna e grea, iar perioada din intersezon – cea mai aspr? pentru echipe. Asta ?i la nivel mare. În Premier League se pompeaz? fonduri imense, se schimb? manageri, se reziliaz? contracte în speran?a c? dou?, trei s?pt?mâni de investi?ii vor salva o jum?tate de sezon. De cele mai multe ori nu se întâmpl?.
Paradoxal, începutul de an, nu sfâr?itul, reprezint? timpul pentru întreb?ri ?i decizii.

Din nefericire, ambele sec?ii ale Energiei au fr?mânt?rile lor. La baschet – ”eterna” problem?! Energia ruleaz? iar, ?i iar, al?i oameni sub panou. Accidentarea lui Djapa a venit în cel mai prost moment posibil ?i bosniacul Jazvin ar putea fi urm?torul “dezertor”. A fost adus deja un muntenegrean, iar oficialii gorjeni ar c?uta un omolog mai sprinten pentru Ermin. L-au avut pe Reinke, dar a fost prea necopt! Trim, Cole, Bigus, Steffel, Kljajevic, Singleton, Oluic!

Cu ultimul poate am exagerat, dar au trecut ceva pivo?i pe la Energia. Problema e c? a fost nevoie de dou? înfrângeri ca apele s? devin? tulburi la echipa lui Nini. Dac? la început se vorbea despre constan?? ?i continuitate, acum pre?edintele R?u? a spus r?spicat c? nimeni nu e de neînlocuit, iar Energia se mai preg?te?te de transferuri. Venirile înseamn? automat ?i plec?ri, dar sincer nu am v?zut sport care s? pun? mai pu?in accent pe omogenitate ca bashetul. Poate ne lu?m dup? americani, dar ?ia pân? la play-off joac? 84 de meciuri.

Teoretic, echipa de handbal ?i-a îndeplinit obiectivul. “Durii” sunt îns?, ca joc, departe de preten?iile unei forma?ii de top, iar un pre?edinte orgolios precum Andrei Maioreanu poate oricând s?-?i piard? r?bdarea. Ambi?ia noului conduc?tor era s?-?i vad? echipa pe locul 3, lucru dificil de realizat în acest moment. Maioreanu este foarte apropiat de antrenorul Liviu Andrie?, dar ?ti?i vorba: “Frate, frate…”

Bineîn?eles, vara lui 2014 reprezint? ?i o evaluare pentru managerul Lauren?iu Ciurel, care mai avea pu?in ?i promitea cupe ?i campionate la Tg-Jiu în urm? cu pu?in timp. Nu-s cârcota?, omul a zis-o pe termen lung. C? doar, la to?i ne e greu, dar nu la fel…

07.02.2014. 22:49


adita 11.02.2014. 09:45

ADMIN 08.02.2014. 21:28

eu 08.02.2014. 14:40

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password