Hotărâri votate pe bandă rulantă în Consiliul Local


Consilierii municipali au reu?it în prima ?edin?? din acest an s? voteze pe band? rulant? ?i cu unanimitate zeci de hot?râri. Majoritatea pe care PSD o are în Consiliul Local a avut de partea sa ?i voturile reprezentan?ilor PDL ?i PNL în aprobarea a aproape 50 de hot?râri.

Votul pentru toate aceste puncte de pe ordinea de zi a durat mai pu?in de 40 de minute, consilierii nepierzând vremea în discu?ii inutile. Ace?tia au precizat c? discu?iile le poart? în comisiile de specialitate pentru a evita eventuale certuri în ?edin?a lunar? a Consiliului Local Târgu Jiu.

Un sfert din hot?rârile aprobate acum au vizat planuri urbanistice zonale pentru diferite str?zi unde sunt începute numeroase construc?ii. Aprobarea planurilor respective la va permite proprietarilor de terenuri din zonele respective s? î?i vând? p?mântul la pre?uri ?i mai mari.

Majoritatea suprafe?elor sunt situate în zone periferice, precum Panduri, Aleea Mehendin?i, Narciselor, Aviatorilor sau Ursa?i, zone în care sute de vile au fost ridicate sau vor fi construite în urm?torii ani.GC

28.01.2009. 08:49


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password