Hidroelectrica va cumpăra servicii de consultanţă în vederea divizării şi includerii în Energetica

Hidroelectrica va organiza în 1 februarie o licita?ie deschis? pentru achizi?ia de servicii de consultan??, evaluate la 185.000 euro, în vederea diviz?rii
pentru includerea companiei în Energetica, una din cele dou? societ??i energetice na?ionale pe care Guvernul vrea s? le înfiin?eze.
“Se urm?re?te achizi?ionarea serviciilor de consultan?? în vederea diviz?rii Hidroelectrica ?i înfiin?area Companiei Na?ionale Energetica SA”, se arat? în anun?ul de licita?ie al produc?torului de electricitate.
Valoarea estimat? a contractului, f?r? TVA, este de 185.000 de euro, iar acordul se va derula pe perioad? de dou? luni.
Hidroelectrica este de?inut? de stat, prin Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri.
Prima companie na?ional?, denumit? Electra, va avea în structur? complexurile energetice Turceni, Rovinari ?i Craiova cu sucursalele sale, Nuclearelectrica, sucursalele Hidroelectrica din Râmnicu Vâlcea, Sibiu ?i Târgu Jiu, filiala Hidroserv din cadrul Hidroelectrica ?i Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia.

În urma proceselor de divizare ?i fuziune, Hidroelectrica î?i înceteaz? existen?a.

A doua companie na?ional?, denumit? Energetica, va fi înfiin?at? prin fuziunea filialelor Electrocentrale Deva ?i Electrocentrale Bucure?ti din cadrul Termoelectrica ?i va avea în structur? sucursala Paro?eni ?i Termoserv Paro?eni din Termoelectrica, filialele Hidroelectrica din Bistri?a, Buz?u, Cluj, Curtea de Arge?, Ha?eg, Por?ile de Fier, Oradea, Sebe? ?i Slatina, precum ?i p?r?i din Compania Na?ional? a Huilei, care se divizeaz?.(Mediafax)

14.01.2010. 19:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password