Hidroelectrica va construi două hidrocentrale pe râul Jiu


Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare produc?tor de electricitate din România, va construi dou? hidrocentrale pe râul Jiu, CHE Dumitra ?i CHE Bumbe?ti, ce vor fi puse în func?iune în 2012, potrivit unui proiect de Hot?râre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Economiei.

Centrala hidroelectric? (CHE) Dumitra va avea o putere instalat? de 24,5 MW (?i se estimeaz? a produce o cantitate de 98 GWh/an), iar CHE Bumbe?ti o putere de 40,5 MW (urmând a produce 177 GWh/an).

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investi?ii “Amenajarea hidroenergetic? a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbe?ti”, apar?inând Hidroelectrica, au fost aproba?i înc? din 2003, prin Hot?rârea de Guvern nr.10/9 ianuarie 2003, publicat? în Monitorul Ofical nr. 57 din 31 ianuarie 2003. În luna octombrie 2004 au început lucr?rile de execu?ie. Dar, datorit? specificului schemei de amenajare hidroenergetic? a râului Jiu, pe sectorul Livezeni – Bumbe?ti, care se dezvolt? în cea mai mare m?sur? prin lucr?ri subterane, în intervalul 1 aprilie 2009 – 31 decembrie 2009, s-au identificat în procesul de execu?ie a lucr?rilor o serie de situa?ii care au necesitat adaptarea proiectului ini?ial la condi?iile reale de execu?ie, fiind necesare o serie de lucr?ri suplimentare.

Astfel, pentru realizarea barajului stavilar Livezeni ?i a prizei energetice este necesar? realizarea canalului de deviere a râului Jiu ?i supraîn?l?area cu circa 2,50 metri pe o lungime de 1.300 ml a DN 66. De asemenea, caracteristicile fizico-mecanice eterogene ale rocilor de pe traseul aduc?iunii au generat lucr?ri suplimentare de sprijinire a rocii în etapa de excavare a galeriei de aduc?iune, lucru care putea provoca accidente geologice, potrivit Notei de Fundamentare a proiectului de act normativ.(money.ro)

01.12.2010. 15:03


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password