Hidroelectrica a cheltuit peste un milion de euro pentru protocol între 2009 şi 2012

Hidroelectrica a cheltuit, în perioada 2009-mai 2012, peste 4,4 milioane lei pentru ac?iuni de protocol în care a cump?rat gen?i din piele, tablouri, un set de butoni Mont Blanc, brichet? Dupont, parfumuri scumpe ?i felicit?ri cu medalii din aur ?i argint, dep??ind astfel sumele aprobate prin buget.
În nota efectuat? de Corpul de Control al Guvernului privind prejudiciul înregistrat de Hidroelectrica se arat? c?, în perioada 2009-2011, compania a efectuat cheltuieli de protocol în cuantum de 4,4 milioane lei, dep??ind sumele aprobate în bugetele aferente anilor 2009, 2010 ?i 2011 pentru aceast? categorie de cheltuieli.
Dep??irea a fost de 537.000 lei în 2009, 984.000 lei în 2010 ?i de 109.000 lei în 2011. În perioada 2009-mai 2012, Hidroelectrica a achizi?ionat produse de protocol de valoare mare, precum seturi de felicit?ri cu medalii din aur (7,77 grame/bucata) ?i argint (22 de grame/bucata), pliante policrome tip felicitare ?i plicuri policrome, pentru care a pl?tit suma total? de 905.834 lei (482.709 lei la nivelul sucursalelor ?i 423.125 lei la nivel executiv), obiecte din piele, printre care 90 de gen?i la pre?ul unitar de 704 lei, 70 de gen?i cu portofel la un pre? unitar de 859 lei, 32 documente holder de piele la un pre? unitar de 868 lei, obiecte de art?, printre care dou? tablouri – unul în valoare de 6.000 lei, iar cel de-al doilea în valoare de 5.227 lei, bijuterii, printre care un set de butoni Mont Blanc ?i un set de butoni Dunhill în valoare total? de 3.681 lei, precum ?i o brichet? Dupont de 1.800 lei, precum ?i parfumuri marca Versace, Givency, Roberto Cavalli, Cacharel, Gucci ?i altele, se arat? în document.
Tot în perioada 2009-2012, Hidroelectrica a cedat Ministerului Economiei dreptul de folosin?? pentru un num?r de 10 autoturisme (câte dou? autoturisme Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Outlander ?i Volkswagen Passat, precum ?i câte un autoturism Audi A6, Audi Allroad, Volkswagen Tiguan ?i Renault Laguna), suportând toate cheltuielile ocazionate de exploatarea acestora (între?inere, repara?ii, carburan?i), în cuantum total de 1,29 milioane lei.
Pentru cinci din aceste autoturisme nu au fost încheiate contracte de comodat ?i nici formalit??i de predare-primire între reprezentan?ii societ??ii ?i cei ai ministerului.
În opinia inspectorilor, r?spunderea pentru paguba produs? Hidroelectrica prin suportarea cheltuielilor aferente exploat?rii celor 10 autoturisme, în perioada în care acestea au fost date în comodat Ministerului Economiei, revine directorilor generali ?i celorlal?i reprezentan?i ai societ??ii care au aprobat sau avizat, dup? caz, cedarea folosin?ei autovehiculelor în condi?ii p?gubitoare pentru societate ?i/sau efectuarea pl??ilor.
Premierul Victor Ponta a anun?at anterior c? Guvernul va trimite c?tre Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie un raport din care rezult? c? Hidroelectrica a fost prejudiciat? de sute de milioane euro ?i a apreciat c? banii au ajuns “pe la Videanu ?i PDL”.
Hidroelectrica este de?inut? de Ministerul Economiei ?i se afl? în insolven?? din iunie anul trecut, unul dintre motivele intr?rii în insolven?? fiind contractele directe. (money.ro)

20.03.2013. 20:24


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password