Guvernul vrea să frâneze dezvoltarea energiei regenerabile

Schema de sprijin a produc?torilor de energie regenerabil? va fi modificat?, a declarat ministrul delegat pentru Energie, Constantin Ni??, în sensul reducerii sprijinului acordat produc?torilor din acest sector.

“M?sura va afecta toate tipurile de energie regenerabil? ?i ar putea intra în vigoare inainte de 1 ianuarie 2014”, a spus Constantin Ni??, în cadrul conferin?ei ZF Energy Summit. Potrivit ministrului, trebuie redus num?rul de certificate verzi astfel încât s? nu mai aib? un impact atât de puternic asupra pre?urilor. În plus, e avut? în vedere ?i o diminuare a valorii acestor certificate verzi.
“?tiu c? nu e prea pl?cut pentru cei din sectorul energiei verzi, dar nu putem distruge industria de dragul regenerabilelor”, a continuat Ni??.
El a explicat c?, anul trecut de exemplu, Alro a pl?tit 47 de milioane de euro pentru certificatele verzi, iar ArcelorMittal, 43 de milioane de euro.
“Noi suntem acum prin?i ca într-o menghin? între consumatorii casnici, industrie ?i investitori. Trebuie s? recunoa?tem c? am gre?it cu schema de sprijin de pân? acum. Cei care investesc trebuie s? ?tie c? vor câ?tiga mai pu?in”, a ar?tat Ni??.
Potrivit acestuia, efectul de multiplicare în economie a investi?iilor în energia verde este zero.
“Nu am v?zut pe nimeni s? vin? s?-mi propun? s? construim o fabric? de turbine eoliene, nici s? investeasc? la Tarni?a. Ei vin aici ?i duc profitul acas?. Germania a pus piciorul pe pedal? de frân?, Spania la fel, peste tot sunt probleme”, a argumentat ministrul.
Pân? în prezent energia electric? s-a scumpit cu 4% din cauza schemei de sprijin, urmând ca pân? la sfâr?itul anului procentajul s? creasc? la 8%.(money.ro)

02.03.2013. 20:22


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password