Guvernul propune Parlamentului data de 1 iunie 2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod de procedură civilă

Guvernul a aprobat, în ?edin?a de miercuri, 25 ianuarie, proiectul Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur? civil?, a anun?at ministrul Justi?iei, C?t?lin Predoiu, într-un briefing de pres? sus?inut la Palatul Victoria.
Termenul prev?zut în proiectul de lege pentru intrarea în vigoare a noului Cod de procedur? civil? este 1 iunie 2012. “Principala solu?ie normativ? cuprins? în cadrul acestui proiect de interes pentru opinia public? ?i sistemul judiciar este data de punere în aplicare a noului Cod de procedur? civil?. Potrivit deciziei de ast?zi a Guvernului, noi vom propune Parlamentului, prin proiect, data de 1 iunie 2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod de procedur? civil?”, a declarat ministrul Justi?iei, C?t?lin Predoiu.
Proiectul de lege adoptat ast?zi cuprinde ?i o regul? de drept tranzitoriu. Astfel, cererile ?i execut?rile silite începute înainte de data punerii în aplicare a noului Cod de procedur? civil? vor continua pe procedura care era în vigoare la momentul începerii acestor cereri, iar cererile ?i execut?rile silite ini?iate dup? data punerii în aplicare a noului Cod de procedur? civil?, vor fi solu?ionate potrivit noului Cod. “Noi am optat pentru aceast? regul? ?i tehnic? de drept tranzitoriu, pentru a fi cât mai clari cu privire la modalitatea de solu?ionare a cererilor în curs”, a explicat ministrul C?t?lin Predoiu.
Ministrul Justi?iei a afirmat c? o serie de prevederi din noul Cod de procedur? civil? privind competen?a, privind citarea p?r?ilor, au fost deja puse în aplicare prin Legea micii reforme, apreciind c? “aceast? punere în aplicare, înaintea noului Cod de procedur? civil?, s-a dovedit a fi o idee bun?, pentru c? semnalele primite au fost în sensul celor anticipate”.
Noul Cod de procedur? civil? reprezint? continuarea fireasc? a reformei sistemului judiciar românesc, o consecin?? ra?ional? a intr?rii în vigoare a noului Cod civil (Legea nr. 287/2009). Reforma de substan?? adus? dreptului material a impus crearea unui nou instrument juridic în materie procedural?, care s? corespund? exigen?elor unei justi?ii moderne, rapide ?i eficiente. Noul Cod de procedur? civil? a creat ,astfel, cadrul de valorificare ,pe calea justi?iei ,a noilor norme de drept material, stabilind organele, formele ?i mijloacele procedurale necesare aplic?rii acestora.
Intrarea în vigoare a Codului de procedur? civil?, al?turi de celelalte trei coduri, civil –intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 –, penal, procedur? penal?, reprezint? obiectivul fundamental al reformei ini?iate de Guvern. Importan?a acestui obiectiv dep??e?te grani?ele sistemului justi?iei, constituind un reper nu doar pentru reforma institu?iilor dreptului ?i a justi?iei din România, ci ?i pentru societatea româneasc? în ansamblul ei.
Proiectul a fost avizat de toate celelate ministere ?i/sau institu?ii cu atribu?ii în domeniul de aplicare, precum ?i de Consiliul Superior al Magistraturii ?i Consiliul Economic ?i Social.guv.ro

25.01.2012. 14:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password