Guvernul lansează în noiembrie “PRIMA MAŞINĂ”, program prin care să fie vândute 20.000 maşini pe an. Care sunt criteriile de participare

Guvernul vrea s? lanseze din noiembrie programul “Prima Ma?in?”, prin care î?i propune s? sprijine achizi?ia de autoturisme noi cu credite bancare garantate de stat, ?i estimeaz? c? proiectul va genera vânzarea a 20.000 de unit??i anual.

“În primul rând dorim s? sprijinim achizi?ia de ma?ini noi de c?tre tineri prin credite bancare garantate de stat, în al doilea rând s? stimul?m achizi?ia de autoturisme noi mai sigure ?i mai pu?in poluante ?i, în al treilea rând, s? încerc?m s? dezvolt?m cât mai mult produc?ia local? de autoturisme cu multiple efecte pe industria orizontal?”,
a declarat luni ministrul Economiei, Constantin Ni??, într-o conferin?? organizat? pentru prezentarea oficial? a programului.

Programul este destinat în principal tinerilor cu vârste cuprinse între 18 ?i 35 de ani, care vor avea prioritate, dar ?i altor categorii de vârst?, ?i vizeaz? emiterea de garan?ii de stat pentru creditele contractate de beneficiari în vederea achizi?iei de autoturisme noi.

Garan?ia statului va acoperi maximum 50% din valoarea creditului acordat în cadrul programului, diferen?a fiind reprezentant? de autoturismul achizi?ionat.

Valoarea creditului va fi de maxim 50.000 de lei plus TVA, la care se adaug? costul poli?ei CASCO pentru primul an.

Avansul minim solicitat de b?nci beneficiarului va fi între 5% ?i 10% din valoarea creditului, iar costul total al finan??rilor garantate de stat nu va dep??i ROBOR la 3 luni plus o marj? de 3%.

Durata maxim? a perioadei de creditate va fi de 84 de luni.

Autorit??ile estimeaz? c? prin acest program vor fi vândute 2.500-3.000 de ma?ini pân? la finele acestui an, respectiv 20.000 de unit??i noi anual.

Prevederile acestui program vor fi cuprinse într-un proiect de act normativ care va fi analizat de guvern în aceast? s?pt?mân?, într-o prim? lectur?.

Ni?? a ar?tat c? plafonul de garan?ii va fi stabilit de Ministerul de Finan?e împreun? cu Fondul de Garantare, iar pân? în prezent patru b?nci ?i-au anun?at inten?ia de participare în cadrul proiectului.

Ministrul Economiei a precizat, r?spunzând unei întreb?ri, c? nu se inten?ioneaz? cumularea acestui program cu programul “Rabla”.

“Dup? p?rerea mea, ceea ce se întâmpl? cu Rabla este o problem?. Toate autoturismele vechi pe care le vede?i le ?in câte un an, doi, dup? care vin cu ele la programul Rabla, ceea ce înseamn? c? noi finan??m de fapt, indirect, autoturismele vechi din alte state”, a spus ministrul Economiei.

El a ar?tat c? rata lunar? pentru o ma?in? de 13.000 de euro achizi?ionat? prin acest program s-ar plasa la 150 de euro.

Pe de alt? parte, Ni?? a precizat c? nu va fi posibil? achizi?ia de ma?ini prin acest program mai scumpe decât plafonul stabilit, la care clientul s? acopere diferen?a.

Vânz?rile de autoturisme vechi din România sunt de trei ori mai mari decât cele de ma?ini noi, care înregistreaz? un volum anual de 80.000 de unit??i.

Totodat?, vânz?rile de ma?ini noi c?tre persoane fizice reprezint? aproximativ 20.000 de unit??i, potrivit datelor furnizate de Ministerul Economiei.

Ponta: Programul Prima Ma?in? va viza persoane cu venituri reduse, care nu vor ma?ini scumpe, de lux

Programul “Prima Ma?in?” va urm?ri s? simplifice accesul tinerilor la creditare ?i va fi destinat persoanelor cu venituri reduse, încurajând îns? ?i achizi?ia de ma?ini mai pu?in poluante ?i stimulând industria autohton? de autoturisme, a declarat premierul Victor Ponta.

“Efectele pe care ni le dorim sunt cele pe care le-am urm?rit ?i cu Programul Prima Cas?, un program atât de succes încât, la ultima rectificare, am mai alocat înc? 700 de milioane, dar se pare c? nu ajung, se pare c? ?i ace?tia deja s-au epuizat. Mi-a? dori s? se întâmple la fel ?i cu programul Prima Ma?in?”, a spus Ponta, luni, la Ministerul Economiei, dup? ce ministrul de resort a prezentat detalii despre program.

El a ad?ugat c? Guvernul urm?re?te ca, prin acest program, tinerii s? aib? acces mai u?or la credite, pentru c? pia?a bancar? a devenit în ultimii ani mult mai greu de accesat “în mod tradi?ional”, s? încurajeze achizi?ia de ma?ini noi, mai pu?in poluante, ?i stimularea produc?iei locale de autoturisme.

“Nu vreau s? apar? acest conflict între produc?torii locali ?i importatori, evident c? nu putem face niciun fel de discriminare, dar nici nu vreau s?-mi ascund preferin?a pentru produc?torii na?ionali”, a spus Ponta.

?eful Executivului a ?inut s? precizeze c? nu este avut? în vedere posibilitatea ca cei care vor ma?ini mai scumpe s? beneficieze de program ?i c? la suma maxim? garantat? de stat, respectiv 50.000 plus TVA, va fi ad?ugat? o diferen??, în func?ie de costul ma?inii dorite.

“Prin acest procedeu special, finan??m totu?i o ma?in? medie, nu ma?ini din gama de lux pe care probabil cei care ?i le doresc au ?i posibilitatea ?i bonitatea necesar? cerut? de banc?, ne adres?m unui segment cu venituri mai reduse care nu vrea, dincolo de cei 50.000 de lei, s?-?i cumpere o ma?in? de 200.000 sau 300.000 de lei”, a explicat Ponta.

Prim-ministrul a mai afirmat c? actul normativ va fi aprobat în ?edin?a Guvernului de s?pt?mâna viitoare ?i programul va deveni opera?ional la 1 noiembrie.

sursa:mediafax.ro

06.10.2014. 17:08


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password