Guvernul a minţit în privinţa vârstei de pensionare

Cre?terea vârstei de pensionare. Directivele europene îl contrazic. De?i reprezentan?ii executivului au justificat stabilirea unei vârste egale de pensionare, de 65 de ani, pentru femei ?i b?rba?i prin nevoia de aliniere a României la legisla?ia european?, directivele Uniunii nu prev?d niciun fel de obliga?ie în acest sens

O recunoa?te chiar Consiliul Legislativ al Parlamentului României, care a avizat, la finele s?pt?mânii trecute, o ini?iativ? cet??eneasc? în privin?a pension?rii. Aceasta contrazice prevederile proiectului legii unice a pensiilor ?i propune men?inerea vârstei de pensionare la 60 de ani pentru femei ?i la 65 de ani pentru b?rba?i, pân? în 2050.

Asta, de?i reprezentan?ii Ministerului Muncii au insistat c? „egalizarea vârstelor de pensionare ale b?rba?ilor ?i femeilor este necesar? pentru asigurarea egalit??ii de ?anse între femei ?i b?rba?i, a?a cum este prev?zut în directivele europene”.( Evenimentul Zilei)

09.02.2010. 15:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password