Guvernul a făcut zeci de plângeri penale la DNA despre nereguli în ministere şi alte instituţii

Corpul de control al Guvernului a depus 30 de plângeri penale la DNA ?i Parchetul General în perioada mai 2012 – septembrie 2013.
Guvernul a transmis, joi, o informare în care arat? c? inspectorii Corpului de control al prim-ministrului ?i cei ai unor ministere au înaintat, în perioada 7 mai 2012-17 septembrie 2013, un total de 394 plângeri penale/sesiz?ri în principal la DNA ?i Parchet, pentru nereguli comise anterior.

Astfel, în perioada 7 mai 2012-17 septembrie 2013, Corpul de Control al prim-ministrului a depus la organele de cercetare penal? 30 de plângeri, prin care au fost sesizate 228 posibile fapte penale privind fraudele sau neregulile constatate în ministere, autorit??i ?i nstitu?ii ale administra?iei centrale ?i locale, compani na?ionale subordonate acestora.

Din totalul celor 30 de plângeri, 26 au fost transmise la Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie (DNA), iar 4 au fost direc?ionate c?tre Parchetul de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie. La DNA au fost sesizate nereguli la Agen?ia Domeniilor Statului, Po?ta Român?, Fabrica de Timbre a Po?tei, Casa Na?ional? de Asigur?ri de S?ntate, Depatamentul pentru Românii de Pretutindeni, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, Autoritatea pentru Achizi?iile Publice, Administra?ia Fondului pentru Mediu, Ministerul S?n?t??ii, Sala Palatului, Româniafilm, Conpet, Hidroelectrica, Oficiul pentru Drepturi de Autor, CE Oltenia, Administra?ia Bazinal? de Ap? Mure?, RATB, RADET, Ministerul pentru Societatea Informa?ional?, Ministerul Educa?iei, Conversmin, Metrorex ?i institu?ii publice implicate în restituirea unui teren din Bucure?ti, iar la Parchet au fost reclamate nereguli la Ministerul pentru Societatea Informa?ional?, Ministerul Mediului, Prim?ria Piatra-Neam? ?i Administra?ia Fondului pentru Mediu, Prim?ria Tei?ani (Prahova).

În acela?i timp, 12 ministere ?i departamente conduse de mini?tri delega?i au depus la rândul lor 364 plângeri penale/sesiz?ri la DNA, Parchet ?i structuri teritoriale subordonate acestora vizând nereguli la clubul Olimpia Bucure?ti, complexul sportiv Bascov, CE Oltenia, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, RAAN, ISU Constan?a, Arhivele Na?ionale, Oltchim, CN Cuprului, Minvest, Iprochim, Cuprumin, ambasade ?i consulate, Romsilva, Spitalul Bagdasar Arseni Bucure?ti, Spitalul de Urgen?? Foc?ani, Institutul de Boli Cardiovasculare Timi?oara, Spitalul de Urgen?? Cluj-Napoca, Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ii în Agricultur?, SC Mamaia, unit??i militare. Premierul Victor Ponta a reclamat în mai multe rânduri faptul c? plângerile penale înaintate de c?tre Guvern nu au primit un r?spuns.(realitatea.net)

03.10.2013. 10:51


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password