Guso în conflict cu Neagoe

 Portarul bosniac al pandurilor, Adnan Guso, a fost acuzat de tehnicianul Eugen Neagoe c? este principalul vinovat pentru e?ecul cu Farul de pe teren propriu, amenin?ându-l pe juc?tor c? va sta pe banc? la urm?toarele partide: „Ce dac? este portarul titular al Bosniei, Guso poate s? stea ?i el pe banc?. A gre?it la gol ?i trebuie s? pl?teasc?. Un juc?tor cu experien?a lui, nu poate s? fac? asemenea gre?eli”, a spus Negae dup? acel joc. Din acel moment, rela?ia dintre cei doi s-a deteriorat foarte r?u, portarul amenin?ând la rândul s?u c? vrea s? p?r?seasc? echipa în scurt timp.

Pentru a justifica faptul c? nu mai face parte din echipa de baz?, antrenorul a precizat c?, portarul a venit accidentat de la na?ionala Bosniei, motiv pentru care nu poate evolua. Chiar ?i accidentat cum sus?ine Neagoe, Guso a ap?rat dou? jocuri, cu Ceahl?ul ?i Farul, ambele fiind pierdute de gruparea gorjean?. Mai mult, vicele Viorel Temelescu, a spus c?, de?i amenin?? cu plecarea, Guso va fi dat afar? în iarn?, pentru acesta c?utându-se deja un înlocuitor: „Pe Guso îl d?m afar?”, au fst vorbele oficialului gorjean înainte de meicul de cup? cu Universitatea Craiova. Se pare c?, bosniacul este nemul?umit de contractul pe care îl are la Pandurii, acesta dorind o m?rire substan?ial?, lucru cu care gorjenii nu au fost de acord.

Guso a refuzat mai multe oferte din str?in?tate pentru a r?mâne la Pandurii, îns? se pare c?, acesta este decis s? plece. Mai mult juc?torul a afirmat c?, nu-l mai intereseaz? Pandurii ?i c? nu are de ce s? ri?te s? mai joace la aceast? echip?, pentru care a f?cut multe lucruri bune. Bosniacul a specificat c?, se va dedica numai echipei na?ionale a Bosniei, unde este apreciat la adev?rata sa valoare, acesta ar?tându-?i inten?ia clar? de a pleca de la Târgu Jiu.
Dossey este înlocuitorul lui Guso
Momentan, în locul bosniacului Adnan Guso, a fost preferat ghanezul Ibrahim Dossey, juc?tor care a avut o evolu?ie foarte bun? la partida din Cupa României cu Craiova, lucru ce i-a asigurat postul de titular ?i în campionat, acesta aflându-se între buturile gorjenilor ?i la Ia?i.

Dup? câteva interven?ii sigure la partida de cup?, Dossey i-a câ?tigat încrederea antrenorului, care a afirmat c?, are mare încredere în acesta: „Dossey merita s? fie omul meciului pentru c? a avut o evolu?ie foarte bun?. Este un portar foarte bun ?i ?tiam acest lucru. Nu s-a pus problema vreodat? ca eu s? renun? la unul dintre ei chiar dac? Dossey ?i B?l?e? au ap?rat mai pu?in dar în momentul în care au intrat în poart? ?i-au f?cut datoria cu brio.

L-am felicitat pe Dossey pentru c? a f?cut o partid? foarte bun? ?i a dat siguran?? echipei. ?tiam care este valoarea lui dar acum a demonstrat-o ?i pentru al?ii care poate nu credeau în el. Dup? p?rerea mea nu este nici o problem? dac? va ap?ra Dossey sau B?l?e?. Dossey este un portar foarte valoros”, a încheiat Neagoe.
Radu Andrei

03.10.2007. 10:51


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password