Grigore Cartianu îşi lansează cartea „Sfârşitul Ceauşeştilor” joi, la Târgu Jiu

Dup? uria?ul succes de la Târgul de Carte Bookfest 2010, unde au dominat topul vânz?rilor (2.130 de exemplare, de 2,3 ori mai mult decât urm?toarea clasat?), Grigore Cartianu ?i cartea sa, „Sfâr?itul Ceau?e?tilor”, vor veni la întâlnirea cu publicul din ?ase ora?e: Timi?oara, Cluj-Napoca, Bra?ov, Bucure?ti, Craiova ?i Târgu-Jiu. La Tg.Jiu intalnirea este programata pentru joi, 24 iunie, ora 11.00 – 17.00 la,Hotel Gorj.
“Cartea aceasta pune lucrurile la punct, dincolo de toate cli?eele care au circulat în aceste dou? decenii. Sper ca împreun? s? reu?im s? transmitem o imagine just? a ceea ce am tr?it atunci, pentru genera?iile viitoare.” (Cristian Mungiu, regizor)

„Grigore Cartianu este unul dintre pu?inii care ?i-au pus ceva în cap ?i care au ?i dus la bun sfâr?it, ceea ce nu este caracteristic românilor. Cartea sa are un tempo sacadat, care d? senza?ia de scriitur? asem?n?toare cu aceea din «Procesul» lui Kafka.” (Stelian T?nase, publicist)
“Cartea de fa?? este povestea loviturii de stat transformate în revolu?ie ?i a revolu?iei transformate în lovitur? de stat.” (Alex Mihai Stoenescu, istoric)
„Important nu este doar s? ?tii adev?rul, ci s?-l ?i cau?i. Iar Grigore Cartianu l-a c?utat cu tenacitate ?i r?bdare. V?zând rezultatul muncii sale, mi-l imaginez pe autor, în mijlocul de?ertului, s?pând cu mâinile în nisip dup? un strop de ap?, care pân? la urm? iese la iveal? din str?fundurile p?mântului ?i se transform într-un râu, potolindu-i setea. ?i nu doar setea sa, ci a tuturor celor care aveau nevoie de ap?.” (Iarina Demian, regizor)
.

„Grigore Cartianu demonteaz? marea minciun? a «revolu?iei spontane» a lui Ion Iliescu.” (?tefan Andrei, fost ministru de Externe)

„Cartea lui Grigore Cartianu face lumin? în cel mai tulbure, controversat ?i m?sluit eveniment al ultimilor 25 de ani. Scriitura este alert?, pl?cut?, aproape cinematografic?. Este ru?inos c? mai sunt oameni care contest? ?i ast?zi adev?rul. Adev?rul trebuie spus chiar dac? este dureros. Sunt interesat de aceast? carte pentru a face un film.” (Radu Gabrea, regizor)

“Aceast? carte este povestea dramatic?, ridicol? ?i grotesc? a sfâr?itului celor dou? personaje care se credeau nemuritoare: Nicolae ?i Elena Ceau?escu.” (Grigore Cartianu, ziarist, autorul c?r?ii)

Cartea poate fi achizi?ionat? de la toate chio?curile de difuzare a presei din ora?ul Târgu-Jiu. Voi face tot posibilul pentru înfiin?area unui punct de vânzare chiar la locul lans?rii (Hotel Gorj), pe timpul evenimentului. Pre?ul c?r?ii: 14,95 lei.

22.06.2010. 11:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password