Greblă:”Decizia Premierului Emil Boc de a asuma răspunderea Guvernului pe trei proiecte de lege, succesiv, dar în aceeaşi zi, este NECONSTITUŢIONALĂ, GREŞITĂ POLITIC”

„ Decizia Premierului Emil Boc de a asuma r?spunderea Guvernului pe trei proiecte de lege, succesiv, dar în aceea?i zi, este NECONSTITU?IONAL?, GRE?IT? POLITIC, cu consecin?e sociale grave ?i cu urm?ri greu de anticipat pentru întreg sistemul legislativ românesc.

Expresia „un proiect de lege” din textul constitu?ional trebuie în?eleas? în sens restrâns, angajarea r?spunderii neputându-se face cu privire la dou? sau mai multe proiecte de lege, în aceea?i zi, chiar ?i la câte o or? diferen??. Este o for?are nepermis? a textului constitu?ional, situa?ie care, practic, anuleaz? rolul Parlamentului de unic? autoritate legislativ? a ??rii.

?ara nu trebuie condus? prin for?area prevederilor Constitu?iei, prin blocarea dialogului social ?i amplificarea haosului politic ?i social.
Fiecare dintre cele trei legi este complex? ?i intereseaz? cea mai mare parte a popula?iei ??rii.

Fie ?i numai necunoa?terea prevederilor acestor proiecte (unul dintre acestea va fi adoptat de Guvern ast?zi, 14.09.2009) va pune deputa?ii ?i senatorii s? asiste pasiv la adoptarea acestora, f?r? a le cunoa?te temeinic con?inutul.

Solicit premierului ca, dac? tot a luat decizia asum?rii, s?-?i asume ?i r?spunderea politic? ?i juridic? pentru eventualitatea nedorit? a arunc?rii ??rii în haos, prin destabilizare ?i chiar nesupunere civic?.

În aceast? situa?ie, de criz? economic? ce pare a se agrava în continuare, pe fondul unor nemul?umiri generalizate ale partenerilor sociali ?i în plin conflict între categorii socio-profesionale, institu?ii, autorit??i ?i puterea de stat, o asumare a r?spunderii, f?r? dezbatere social? ?i prin ignorarea Parlamentului, reprezint? cel pu?in o eroare politic?.
Reiterez, ?i pe aceast? cale, solicitarea ca premierul s? î?i asume separat r?spunderea, în ?edin?e separate, în urm?toarele dou? s?pt?mâni : 15 septembrie a.c., pentru Legea privind reorganizarea unor autorit??i ?i institu?ii publice, ra?ionalizarea cheltuielilor publice, sus?inerea mediului de afaceri ?i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia European? ?i Fondul Monetar Interna?ional, 22 septembrie a.c., pentru Legea Educa?iei Na?ionale, ?i 29 septembrie a.c., pentru Legea salariz?rii unitare a personalului pl?tit din fonduri publice.

Prin etapizarea procesului, beneficiarii viitoarelor legi vor putea, prin intermediul parlamentarilor, f?r? presiunea timpului, s? formuleze amendamente, iar Guvernul, s? le analizeze ?i, dup? caz, s? le introduc? în proiectele respective.

În caz contrar, dup? ce voi fi epuizat toate mijloacele parlamentare de blocare a unei astfel de asum?ri, m? voi ab?ine s? particip la aceast? manier? de adoptare a unor legi de o asemenea importan??.”

15.09.2009. 11:30


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password