Greblă susţine Compania Regională de Electricitate Oltenia


Ordonan?a de Urgen?? privind înfiin?area Companiei Energetice Na?ionale nu va trece de Senat, d? asigur?ri senatorul Toni Mihail Grebl?.

Vicepre?edintele PSD Gorj sus?ine îns? o nou? reorganizare a sistemului energetic na?ional, prin constituirea a trei, patru companii regionale de electricitate. El anun?? astfel înfiin?area Companiei Regionale de Electricitate Oltenia, cu sediul la Târgu-Jiu.

Înfiin?area Companiei Energetice a fost aprobat?, prin Ordonan?? de Urgenta, în 8 octombrie 2008, la ini?iativa AVAS. Din Compania Energetic? urma s? fac? parte Electrica, Hidroelectrica, Complexele Energetice Rovinari ?i Turceni, regrupând aproape 50% din capacit??ile de produc?ie de energie electric?. Electrica ar fi urmat s? preia ac?iunile acestor companii.

Toni Grebl? a anun?at ci în aceasta s?pt?mâna, Comisia Juridic? a Senatului va analiza ordonan?a de urgen?? a fostului guvern liberal privind înfiin?area Companiei Energetice Na?ionale dar, dup? cum a discutat cu partenerii sociali ?i cu patronatele ?i potrivit propriei experien?e, aceasta va primi aviz negativ. Sistemul energetic al ??rii va fi îns? reorganizat. ,,Doar o companie foarte puternic? poate fi de luat în seam?. În rest, entit??ile energetice foarte mici pot fi înghi?ite u?or într-o pia?? concuren?ial? european? liber? a energiei electrice”, spune Greb?.

Complexurile ?i SNLO, în noua companie
Compania Regional? de Electricitate Oltenia ar urma, în opinia lui Grebl?, s? aib? sediul în municipiul Târgu-Jiu iar în componen?a ei s? intre mult controversatele Complexuri Energetice Turceni ?i Rovinari dar ?i Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia(SNLO). Noua entitate economic? ar putea produce astfel energie la un pre? competitiv ?i ar avea capacitatea de a-?i autofinan?a cheltuielile pentru modernizare, dezvoltare ?i pentru mediu.

Grebl? spune chiar c? ,,sper ca to?i actorii sociali ?i factorii de decizie de la nivelul jude?ului Gorj ?i de la Bucure?ti s? fie de acord în a?a fel încât, în urm?toarele dou?, trei luni, prin negociere ?i consultarea speciali?tilor, Compania Regional? de Electricitate Oltenia s? fie deja constituit?”, spune senatorul PSD.
ANAMARIA STOICA

10.02.2009. 15:22


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password