Gratuităţi pentru persoanele cu handicap

Guvernul a aprobat s?pt?mâna trecut?, printr-o Hot?râre, Normele Metodologice privind acordarea gratuit??ii dreptului la transport interurban pentru persoanele cu handicap.

Sunt reglementate modalitatea de acordare a gratuit??ii la transportul interurban pentru persoanele cu handicap, modelul biletului de c?l?torie gratuit? ?i tariful acesteia, modul de utilizare de c?tre persoanele cu handicap, asisten?ii personali sau înso?itorii acestora ?i modalitatea de decontare a biletelor de c?tre direc?iilor generale de asisten?? social? ?i protec?ia copilului – jude?ene, locale, ?i ale municipiului Bucure?ti.

Beneficiaz? de gratuitate pentru transportul interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial urm?toarele categorii de persoane:
• persoane cu handicap grav;
• persoane cu handicap accentuat;
• înso?itorii persoanelor cu handicap grav, numai în rezen?a acestora;
• asisten?ii personali ai persoanelor cu handicap grav;
• înso?itorii copiilor cu handicap accentuat;
• persoanele cu afec?iuni renale care necesit? hemodializ? în alte localit??i decât cele de domiciliu, precum ?i asisten?ii personali sau înso?itorii acestora.

04.07.2007. 00:20


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password