„Grătar Curat 2010” în judeţul Gorj

MaiMultVerde ?i Golden Brau au continuat ac?iunile de informare ?i cur??enie din proiectul „Gr?tar Curat 2010” în jude?ul Gorj

MaiMultVerde ?i Golden Brau au continuat sâmb?t?, 24 iulie 2010, proiectul „Gr?tar Curat 2010”, printr-o ac?iune de responsabilizare a picnicarilor ?i de cur??enie la Cheile Sohodolului, jude?ul Gorj. Voluntarii MaiMultVerde au transmis participan?ilor la picnic mesajul „Un gr?tar bun este un gr?tar curat” ?i au strâns aproximativ 100 de saci de gunoi. Proiectul va continua duminic?, 1 august, în P?durea Bucov??, Craiova, jude?ul Dolj.

„Gr?tar curat 2010” este un proiect de con?tientizare ?i responsabilizare demarat de Asocia?ia MaiMultVerde ?i Golden Brau. Pân? în luna august, voluntarii MaiMultVerde ?i reprezentan?ii Golden Brau desf??oar? activit??i de con?tientizare ?i cur??enie în zone de picnic din toat? ?ara. Este cunoscut faptul c? în urma activit??ilor de picnic r?mân cantit??i impresionante de gunoi, iar eforturile autorit??ilor ?i organiza?iilor de mediu nu sunt suficiente pentru a p?stra aceste zone de petrecere a timpului liber curate. Astfel, proiectul „Gr?tar curat 2010” î?i propune s? informeze ?i responsabilizeze participan?ii la picnic despre importan?a p?str?rii cur??eniei în aceste zone naturale de petrecere a timpului liber.

Pân? acum, în cadrul proiectului au mai avut loc ac?iuni de responsabilizare în jude?ul Arge?, la Valea Vâlsanului, în Bucure?ti, P?durea Snagov, la Cluj-Napoca, P?durea F?get, la Râmnicu Vâlcea, Baraj Nord, pe Lacul Cincis, în jude?ul Hunedoara, la Popasul Fântâni?a, Murfatlar, în jude?ul Constan?a, zone foarte cunoscute de petrecere a timpului liber. În cadrul acestor ac?iuni, s-au implicat 280 de voluntari care au adunat peste 13 tone de gunoaie.

Cheile Sohodolului fac parte din aria natural? protejat? “Nordul Gorjului de Vest”, declarat sit Natura 2000. 20 de voluntari MaiMultVerde au adunat 100 de saci de de?euri, din care 40 doar de de?euri reciclabile (plastic si metal). Sacii cu gunoaie au fost ridica?i imediat dup? încheierea ac?iunii de Prim?ria Runcu. La ac?iunea de la Cheile Sohodolului au participat reprezentan?i de la Agen?ia de Protec?ie a Mediului Gorj ?i Bogdan G?tej, directorul ariei naturale protejate “Nordul Gorjului de Vest”.

Proiectul va continua în jude?ele Dolj (P?durea Bucov??), Arad (P?durea Ceala), Bac?u (Parcul Gher?ie?ti), Br?ila (P?durea Lacul S?rat) ?i Ilfov (P?durea Snagov), în fiecare sfâr?it de s?pt?mân? pân? în 30 august. La fiecare ac?iune vor participa voluntari MaiMultVerde ?i reprezentan?i Golden Brau care vor împ?r?i saci participan?ilor la picnic, le vor explica importan?a p?str?rii cur??eniei în zonele naturale ?i vor aduna gunoaiele. În zonele unde acest lucru e posibil, prin parteneriate cu autorit??ile locale se vor colecta selectiv de?eurile colectate: plastic, hârtie ?i sticl?, ulterior acestea fiind valorificate de firmele de salubrizare locale.

„Ie?itul la gr?tar în weekend este pentru români un sport na?ional. Îndemânarea, r?bdarea, cele mai bune preparate ?i o bere f?cut? bine sunt ingredientele esen?iale. Îns? pe lâng? acestea, un gr?tar cu adev?rat reu?it înseamn? obligatoriu s? la?i în urm? un loc curat. Acesta este motivul pentru care Golden Brau, „berea gr?tarului” în România, împreun? cu MaiMultVerde au demarat o campanie de promovare a unui comportament responsabil la gr?tar”, arat? Andrei Cazacu, Brand Manager Golden Brau.

Asocia?ia MaiMultVerde, organiza?ie neguvernamental?, nonprofit ?i de protec?ie a mediului, are misiunea de a construi o nou? cultur? a voluntariatului pentru mediu în România. În primii doi ani de func?ionare, 2008 ?i 2009, MaiMultVerde a lucrat cu peste 11.000 de voluntari, a plantat 383.700 puie?i, a strâns 262 de tone de de?euri, a deschis primul centru de închiriat biciclete din Bucure?ti, Cicloteque, a derulat dou? campanii na?ionale de informare ?i educa?ie ?i a organizat prima gal? de strângere de fonduri pentru proiecte de mediu, Gala Verde. Bugetul MaiMultVerde în primii doi ani a dep??it 1.800.000 de euro. Fondurile au fost ob?inute din sponsoriz?ri oferite de marile companii din România.

Informa?ii la zi despre MaiMultVerde ?i proiectele desf??urate sunt disponibile pe www.maimultverde.ro.

29.07.2010. 09:17


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password