Gorun, incompatibil

Adrian Gorun se afl? în stare de incompatibilitate, conform Agen?iei Na?ionale de Integritate(ANI), întrucât de?ine atât func?ia Secretar General al Comisiei Na?ionale de Prognoz?, cât ?i calitatea de membru al unui partid politic.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Agen?ia a declan?at procedura de verificare cu privire la posibila stare de incompatibilitate în care s-ar afla domnul Adrian Gorun, pe de o parte înalt func?ionar public, iar, pe de alt? parte, candidat la Alegerile Parlamentare 2008 pentru Camera Deputa?ilor din partea unui partid politic.

Potrivit dispozi?iilor art. 34, alin (3) din Legea 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici, republicat?, “înal?ii func?ionarii publici ?i func?ionarii publici de conducere pot candida pentru func?ii de demnitate public? numai dup? încetarea, în condi?iile legii, a raporturilor de serviciu”. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 98, alin. (3) din Legea nr. 161/2003, ”func?ionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria înal?ilor func?ionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sanc?iunea destituirii din func?ie”.

ANI men?ioneaz? faptul c? suspendarea domnului Adrian Gorun din func?ia public? de Secretar General al Comisiei de Prognoz?, prin Decizia Primului – Ministru din data de 30.04.2009, nu are drept consecin?? încetarea st?rii de incompatibilitate în care se afl? începând cu luna septembrie 2008, dat? la care a devenit membru al unui partid politic.
În consecin??, s-a dispus comunicarea actului de constatare domnului Prim – Ministru al Guvernului României.

17.06.2009. 15:24


marcela n. 18.06.2009. 13:23

Chiar ce o mai face proaspata intoarsa in partid – aia mica a marinarului cu “mintea odihnita” dupa cum singura recunoasete – nu aduce scaune moderne si pe la UCB pe ideea un “scaun electric” pentru conducere ?
Sa succesuri bine si la bine si la greu!

P.S. Greul va este aprope pina la sfarsitul anului va pica “pleasca”.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password