Gorjul vizitat de reprezentantii PNL

Partidul Na?ional Liberal Gorj este încântat ?i mul?umit de rezultatele ob?inute în urma vizitei înal?ilor reprezenta?i de la centru în campania electoral? pentru alegerile europarlamentare. La invita?ia liderului PNL Gorj, deputatul Dan Ilie Morega, au onorat cu prezen?a în jude?ul nostru prim-vicepre?edintele de la nivel na?ional Ludovic Orban, dar ?i vicepre?edin?ii, totodat? ?i candida?i la alegerile europarlamentare, Norica Nicolai ?i Cristian Bu?oi.
Vineri a sosit în jude?ul Gorj europarlamentarul Cristian Bu?oi, care a efectuat vizite electorale împreun? cu pre?edintele PNL Gorj, Dan Ilie Morega, dar ?i împreun? cu numero?i membri liberali, în mai multe localit??i din jude?, dintre care cele mai importante întâlniri cu electoratul au fost în municipiile Târgu-Jiu ?i Motru, apoi în ora?ul Rovinari ?i M?t?sari.

Sâmb?t? a sosit în jude?ul Gorj unul dintre cei mai importan?i vicepre?edin?i liberali de la nivel na?ional, în persoana doamnei Norica Nicolai. Dup? o vizit? la monumentul de la Pade?, unde a fost întâmpinat? cu pâine ?i sare de numero?i membri ?i simpatizan?i liberali, dar ?i de ansamblul folcloric din aceea?i localitate, Norica Nicolai s-a deplasat la Godine?ti, Câlnic, ?i Rovinari, localit??i în care a fost primit? cu bra?ele deschise de locuitori ?i s-a între?inut cu cei prezen?i în discu?ii pe tema nevoilor ?i grijilor cu care se confrunt? zi de zi, promi?ându-le ferm c? odat? ajuns? în Parlamentul European va face toate demersurile necesare pentru rezolvarea acestor probleme care i-au fost aduse la cuno?tin??. Au urmat apoi întâlniri electorale în municipiul Târgu-Jiu, dup? care doamna Norica Nicolai s-a deplasat în Pe?ti?ani unde unde a avut multe întâlniri cu aleg?torii ?i apoi a asistat la un spectacol folcloric sus?inut de c?tre ?coala Popular? de Art?, manifestare la care au fost prezen?ii ?i mireasa ?i to?i cei invita?i de la o nunt? care se desf??ura în apropiere.
Duminic? a sosit în jude?ul nostru ?i prim-vicepre?edintele PNL, Ludovic Orban, care a participat, al?turi de Norica Nicolai ?i Dan Ilie Morega, la festivalul binecunoscut „Urcatul oilor la munte” de la Novaci. În fa?a prim?riei din localitate s-au întâlnit reprezentan?ii de frunte din jude?ul nostru din PSD ?i PNL. Aici, membrii de vaz? ai PNL aproape c? au desf??urat campanie electoral? comun? cu cei ai PSD, fiind aproape în acela?i grup pre?edintele PNL Gorj, Dan Ilie Morega, primarul municipiului Târgu-Jiu, Florin Cârciumaru, prim-vicepre?edintele PNL, Ludovic Orban, senatorul PSD, Toni Mihail Grebl?, vicepre?edintele PNL, Norica Nicolai, pre?edintele CJ Gorj, Ion C?linoiu, cei doi vicepre?edin?i ai Consiliului Jude?ean, Radu Angheloiu ?i Corneliu Popescu, dar ?i prefectul de Gorj Ion Florescu.
Din localitatea Novaci, echipa de campanie electoral? a Partidului Na?ional Liberal va trece prin mai multe comune, dup? care se va opri în ora?ul Târgu-C?rbune?ti, unde va asista la un spectacol folcloric ce va fi încununat de prezen?a binecunoscutului interpret al cântecului popular Gheorghe Ro?oga.

18.05.2009. 10:57


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password