Gorjul se duce la Festivalul de Turism cu Poarta Sărutului fleşcăită


B?, taic?, nu se las? unii nici în ruptul capului. Dac? au ei chef de alergat pe ar?tur?, alearg? de?i tot satul a ie?it la marginea tarlalei ?i url?: „opre?te-te, b?, z?naticule, c? sar bulg?rii de p?mânt din c?lcâie, de strici frumuse?e de ar?tur?!“ S?pt?mânile trecute publica?ia noastr? a scos în eviden?? în edi?iile on-line faptul c? pe la Târgu-Jiu se organizeaz? tot felul de activit??i care nu au niciun rezultat, poate doar cheltuirea în zadar a banilor publici.

De ani de zile semnal?m faptul c? nu putem dezvolta turistic Gorjul f?r? o infrastructur? bine pus? la punct ?i f?r? ni?te speciali?ti care ?tiu s? prezinte ce a mai r?mas din punct de vedere turistic din acest jude?. Ca s? priceap? unii cu studii înalte îi invit?m s? urm?reasc? un film în care replica marelui Gheorghe Dinic? a r?mas ?i va r?mâne penrtu eternitate: „Mâna întins? care nu spune o poveste trist? nu prime?te mil?“. Cei care organizeaz? evenimentele ce sper? c? vor dezvolta turismul gorjean o fac în cel mai primitiv mod, iar în vreme ce unii inventeaz? pove?ti ?i legende pentru turi?ti noi nu ?tim s? ne spunem povestea locurilor minunate din Gorj.

Pre?edintele Consiliului Jude?ean Gorj, Ion C?linoiu, a ie?it zilele trecute pe un post de televiziune ?i a anun?at c? jude?ul ce poart? denumirea Jiilor de Sus are un stand extraordinar la Festivalul Na?ional de Turism ce se desf??oar? la Bucure?ti, acolo unde pe vremea lui nea Nicu avea loc TIB-ul. Cet??eanul turmentat de atâtea emisiuni nu a uitut s? nu se întrebe ce ?anse are un jude? precum Gorjul s? „fure“ turi?tii ce iau cu asalt Maramure?ul, Bucovina, Delta Dun?rii sau alte zone ale ??ri?oarei ?steia. Se întreab? cet??eanul turmentat ?i, a doua zi, mahmur, ?i-a dat seama c? exista una, dar am pus otrav? pe ea.

S? fim mai explici?i, Ion C?linoiu a spus c? punctul central al standului ce reprezint? Gorjul vor fi operele lui Brâncu?i. Care opere, domnule pre?edinte? Poarta S?rutului pe care toat? ?ara o v?zu fleo?c?it? de jeturi de ap?, iar cet??eanul turmentat sim?i dureri la burt? când v?zu atâta H2O în fa?a ochilor! El, omul care nici podul Jiului nu-l trecea ca s? nu vad? ?i s? nu aud? însemn?tatea cuvântului ap?? Se simte reprezentat de otrav? la Bucure?ti? Persoana în cauz? s-o drege cu 200-300 de ?uic?, dar ce ne facem noi c? operele lui Brâncu?i nu ?tiu cum or mai putea fi drese.

Din casa memorial? original? s-a încercat s? se fure bârne, Poarta S?rutului a fost fleo?c?it? cu jeturi de ap?, Coloana Infinitului are nevoie neap?rat de interven?ie specializat? ?i atunci stai ?i te întrebi ce mai oferim turi?tilor? Bani cheltui?i de la buget. Atâta tot. Nici m?car pove?ti pentru c? unii au ajuns direct cu diplom? de absolvire a facult??ilor, dar au s?rit peste copil?ria minunatelor pove?ti.

• Mihaela DRUME?U

16.11.2013. 20:54


Titi 18.11.2013. 21:27

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password