Gorjul lovit de bomba falimentului


În ultimii ani, autorit??ile locale au promis investi?ii consistente la nivel de jude?, investi?ii care s? opreasc?, cel pu?in, declinul economic în care se afla Gorjul. Datele oficiale arat? c? economia jude?ean? s-a probu?it, efectiv, în anul 2013, num?rul ?omerilor a crescut considerabil, iar viitorul nu prea exist?.

• Adev?rul lui Ciurel
Managerul CEO, Lauren?iu Ciurel, ne-a determinat, în repetate rânduri, s? lu?m atitudine împotriva ac?iunilor sale. Recent, Ciurel a declarat c? în CEO sunt 5.000 de oameni care nu ar trebui s? fie. Propozi?ie clar?, cu subiect ?i predicat ?i, în acela?i timp, o afirma?ie care este înt?rit? de voci care cunosc bine sistemul energetic. Acestea din urm? sus?in c? 19.000 de salaria?i este un num?r prea mare pentru o unitate care se confrunt? cu problemele actuale. Pia?a de energie este închis? pentru CEO, mineritul este blocat în propor?ie de 80%, c?rbunii ard în depozite, iar nici bani pentru piese de schimb ieftine nu mai sunt. În situa?ia dat?, conducerea CEO caut? solu?ii disperate pentru a nu disponibiliza oameni cel pu?in pân? dup? alegerile preziden?iale. Ciurel a propus schimbul de 12 ore pentru a se face economie din transport, o solu?ie care ar b?ga în faliment unul dintre investitorii prefera?i ai Gorjului.

• Aiurelile politice ?i realitatea economic?
Reprezentan?ii autorit??ii locale s-au r??oit, în repetate rânduri la ziari?tii care vorbeau despre investitori, mai bine zis despre lipsa acestora. ?efii PSD tunau ?i fulgerau în stânga ?i în dreapta, spunându-ne c? avem investitori locali ?i nu era niciun câ?tig dac? veneau al?ii din alt? parte. În repetate rânduri am c?utat s? le explic acestor domni ce înseamn? riscul monopolului de pia??, îns?, dumnealor se pare c? n-au auzit nimic, continuând s? vorbeasc? despre va?nicii investitori locali. În ultimele luni, cel mai mare investitor local care tot era l?udat de ?efii PSD nu mai pl?te?te salariile (?i a?a foarte mici) la timp, ba mai mult, ?i-a mutat sediul afacerii din Gorj. În condi?iile în care planul lui Ciurel va fi pus în aplicare, investitorul despre care vorbim o s? mai aib? parte de înc? o lovitur?. La firma sa muncesc mii de oameni, iar pr?bu?irea unui astfel de imperiu ar fi o catastrof? pe m?sura politicii dus? la Gorj. Ciurel a aruncat pisica în ograda politicienilor, ar?tându-le c? el nu face management la CEO, ci protec?ie social?, pentru c? autorit??ile nu au fost în stare s? creeze alte oportunit??i petru popula?ie.

• CET-ul ?i centura, abureli care se las? cu foame
La sfâr?itul anului trecut, atât pre?edintele Consiliului Jude?ean Gorj, Ion C?linoiu, cât ?i primarul Florin Cârciumaru anun?au investi?ii majore în Târgu-Jiu. Se vorbea despre construc?ia vestitei centuri, îns? num?rul de imobile care trebuisc demolate a schimbat paloarea din obrajii multora. În curtea CET s-a inten?ionat deschiderea mai multor firme, dar pân? în prezent nimeni nu d? impresia c? ar fi interesat s? pun? bazele unor activit??i acolo. Prezen?a Dedeman este de domeniul trecutului, pe la col?uri vorbindu-se de interven?ia unor companii de gen din Târgu-Jiu care ar fi fost cu falimentul la u?? odat? ce Dedeman func?iona în municipiu.
• A.M.

29.03.2014. 20:41


Adrian 01.04.2014. 20:12

un nimeni 29.03.2014. 21:58

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password