Gorjenii şi-au reclamat aleşii locali

În cadrul compartimentului Rela?ii Publice ?i Secretariat, din cadrul Prefecturii Gorj s-au primit ?i înregistrat 1.737 peti?ii. Angaja?ii de aici au asigurat primirea, înregistrarea ?i eviden?a coresponden?ei generale ?i a peti?iilor prin mâna acestora trecând anul trecut 40.175 documente.

Din totalul acestora, al?turi de peti?ii, s-au aflat ?i 604 de cereri pentru audien?? ?i 63 de cereri privind informa?iile de interes public. 20 de cet??eni i-au cerut prefectului ajutor social, 7 i-au cerut o locuin?? ?i tot atâ?ia s? le asigure un loc de munc?.

Sesiz?ri ?i reclama?ii privind activitatea unor primari, viceprimari, secretari ai unor localit??i din jude?ul Gorj, func?ionari din cadrul prim?riilor sau alte institu?ii publice din jude?, sau referitoare la alunec?ri de teren ?i inunda?ii i-au pus pe scris pe 32 de gorjen în timp ce al?i 1.401 au solicitat diverse acte, informa?ii, controale ?i verific?ri pe legile propriet??ii.

În ceea ce prive?te rezolvarea acestora, 941 au fost solu?ionate pozitiv sau par?ial pozitiv, 461 au fost redirec?ionate, 295 sunt în curs de solu?ionare, iar 40 au fost clasate direct.(A.S.)

03.02.2009. 22:19


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password