Gorjenii întorc spatele medicilor și lui Călinoiu, fiind alături de managerul Manu


T?mb?l?ul iscat în Spitalul Jude?ean Târgu-Jiu ia o turnur? total nefavorabil? medicilor ?i pre?edintelui Consiliului Jude?ean, Ion C?linoiu. Ace?tia din urm? au f?cut un scandal monstru, cerând schimbarea managerului privat, Claudia Nicoleta Manu, persoan? ce reprezint? firma Tetraedu.
Mare parte din media local? a ?arjat al?turi de C?linoiu ?i medici, acuzând-o de vrute ?i de nevrute, dar, cu toate amenin??rile pre?edintelui Consiliului Jude?ean, Nicoleta Manu este în continuare la conducerea unit??ii spitalice?ti.

Ziaristul Claudiu Matei a început s? cânt?re revolta unor medici, iar Dan Ilie Morega a ar?tat într-o declara?ie o parte din nenorocirile existente în spital, nenorociri de care nu se face vinovat? în niciun caz Claudia Manu, ea fiind instalat? doar de câteva luni la ?efia Spitalului Jude?ean Târgu-Jiu.

În urm? cu aproximativ 15 ani un vechi ?i recunoscut medic al spitalului se revolta, spunând unor lucr?tori în pres? (printre care ?i subsemnatul) c? spitalele din Gorj o s? ajung? un adev?rat dezastru: „S? m? lase dracu cu gardurile lor pe care le vopsesc toat? ziua, s? aduc? aparatur? ?i tehnic?, pentru a putea trata bolnavii. Vopsesc toat? ziua la garduri ?i la pere?i pe dinafar?, oamenii mor ?i noi, medicii, suntem considera?i criminali“.
Dup? aproape 15 ani de zile de la aceast? declara?ie, Dan Ilie Morega a scos în eviden?? dezastrul existent în spitale, dar, culmea toat? lumnea s-a compl?cut, nimeni din cadrul personalului nu s-a revoltat. Claudiu Matei a scos pe pia?? ni?te ipoteze de lucru care, l-a rândul lor, nu pun anumite halate albe în ipostaze tocmai favorabile.

Cum chelului tichie de m?rg?ritar îi lipse?te un vestit cotidian local a c?utat, probabil, s? dea lovitura de gra?ie managerului Manu ?i s?-i fac?, astfel, pe plac lui Ion C?linoiu ?i a propus citorilor un sondaj de opinie. Acesta con?inea o întrebare simpl? prin care gorjenii erau întreba?i dac? Manu ar trebui schimbat? de la ?efia unit??ii spitalice?ti. Surpriz?, cititorii vestitului cotidian au votat în propor?ie de aproximativ 70% c? Manu nu trebuie schimbat?.

• Mihai APOSTOL

31.01.2014. 22:51


virgil 01.02.2014. 19:25

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password