Gorjenii, în vizită la Bruxelles


În urm? cu mai pu?in de o s?pt?mân?, un grup de tineri din PRM, câ?iva localnici din Lele?ti ?i reprezentan?i ai mass mediei gorjene ?i centrale au vizitat Parlamentul Europen de la Bruxelles. Invita?ia a venit din partea europarlamentarului Petre Popeang?, deputat in Parlamentul European ?i membru al grupului ITS.

Pe tot parcursul vizitei grupul a fost înso?it de Mariana Cosac, reprezentantul Unit??ii Vizite ?i Seminarii din cadrul institu?iei, care le-a preg?tit invita?ilor o vizit? la Hemiciclu, unde aveau loc lucr?rile Comisiei Parlamentare de Mediu. Discu?iile purtate de membrii comisiei au putut fi ascultate de participan?i, în c??ti, în limba român?.

Invita?ii au avut posibilitatea s? cunoasc? o parte din activitate celor 20.000 de angaja?i ai institu?iei.

Parlamentarul Petre Popeang? ?i-a întâmpinat invita?ii cu un „bun venit în Parlamentul European“, dup? care a trebuit s? plece, din cauza programului foarte înc?rcat din acea zi. Dup? aproape trei zile petrecute în capitala Belgiei, grupul a avut posibilitate s? viziteze alte dou? mari capitale europene, Viena ?i Budapesta.

Petre Popeang? a anun?at c? urmeaz? s? mai organizeze astfel de vizite, imediat dup? vacan?a europarlamentar?. Cu ocazia urm?toarei vizite la Parlamentul Europen, grupul de vizitari va fi format din cadre didactice. Pentru organizarea deplas?rii s-au folosit fonduri de la Uniunea European?.

24.07.2007. 22:51


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password