Goniţi Poliţia de la uşi… Acolo vă aşteaptă Dumnezeu!

Spuneam înainte de s?rb?torile de iarn? c? ar cam fi timpul s? privim în suflete ?i acolo, fie ?i într-un ungher, s? g?sim chipul Maicii Domnului… Continuam îndemnându-ne s? aprofund?m c?ut?rile prin cas?, la biserici, oriunde numai s? g?sim împ?carea cu noi în?ine prin iertare ?i bune inten?ii. Spuneam…

Ziceam c? a venit momentul s? afl?m cu adev?rat cine suntem ?i s? nu ne mai evalu?m dup? frumuse?e, func?ii sau conturi în banc? pentru c? a venit momentul s? ne cânt?rim cur??enia sufleteasc?. Altfel nu se mai poate! Am ajuns
prea
departe ?i, cu triste?e, constat c? deabia vorbim de un început. În num?rul anterior al ziarului nostru îndr?zneam s? spun c? o s? ne a?tepte un an plin de surprize, de evenimente ?i, Doamne fere?te, s? nu se ajung? la asasinate politice.

Doar câteva zile au trecut decând mi-am a?ternut gândurile pentru dumneavoastr? ?i a c?zut bomba în minerit: „Condescu dat la o parte de Ru?e? dup? ce în prim? faz? primul se debarasase de cel de-al doilea.“ Am scris ?i despre Ru?e? ?i despre Condescu tot ce ni s-a p?rut anormal. Nu mi se pare normal ca un lider de sindicat s? fie, efectiv, în subordinea administra?iei, a?a cum nu mi se pare normal nici ca un lider de sindicat, a?a cum este cazul lui Marin Condescu, s? nu treac? printre oamenii s?i atâta amar de vreme. Pân? la urm? minerii ?i energeticienii trebuie s? î?i spun? cuvântul, dar din ce am în fa?? pân? acum v?d c? Ru?e? a câ?tigat b?t?lia cu Condescu.

Nu, nu m? bucur, nu m? întristez pentru c? eu nu am avut niciun fel de beneficiu de la niciunul dintre ei. Tot ceea ce am scris ?i a vizat pe cei doi am f?cut-o pentru am?râ?ii ce merg la munc? ?i pierd tot mai multe drepturi pe zi ce trece. Numai un novice poate crede c? Ru?e? ?i-a f?cut sindicat super-puternic în trei zile.
Totul a fost bine pus la punct, a fost a?ezat strategic pe tabl? ?i, sincer, m? mir? faptul c? o mul?ime de oameni din zona Jil?, care criticau PDL-ul pentru implicarea în activitatea exploat?rilor miniere din zon?, au trecut de partea fostului senator PDL Ion Ru?e?. Acum Ru?e? are, cel pu?in deocamdat?, un mare avantaj ?i nu v?d cum o s?-l mai piard?…

Administra?ia ?i C?linoiu îi acord? tot sprijinul, în vreme ce pe Condescu îl cam fug?resc to?i. Sincer, dac? a? lucra în cadrul CEO a? merge c?tre sindicatul lui Ru?e?, chiar dac? nu l-a?i aprecia pe acesta de nicio culoare. A?i merge gândindu-m? c? Ru?e? fiind omul administra?iei, iar eu fiind omul lui Ru?e? nu o s? fiu pus pe lista de disponibiliz?ri. Totul e atât de simplu…
Ce principii, ce lupt? sindical?, când e vorba de copiii care ar putea s?-?i moar? de foame acas?.Sunt o gr?mad? care îi întorc spatele lui Condescu pentru c? a uitat de unde au plecat ?i nu a mai fost între cei care l-au ridicat atât de sus.

Acest lucru i-a deranjat tare mult pe mineri, îns? Condescu nu trebuie uitat în privin?a drepturilor câ?tigate de sindicali?tii s?i. Cânt?rirea au dreptul s? o fac? doar oamenii ce lucreaz? la CEO! Ce o mai fi vom vedea, îns?, un sindicat subordonat administra?iei nu mai poate fi numit sindicat, ci o glum? proast?, un fel de CAR ?ig?nesc care acord? ajutoare de înmormântare ?i alte chestiuni de genul ?sta, nimic mai mult. S? dea Domnul ca viitorul lider al lucr?torilor din CEO s? fie cu adev?rat credincios oamenilor, pentru c? ei sunt cei mai importan?i.

Concomitentent cu balamucul din sindicate, o adev?rat? h?rm?laie este ?i pe la Spitalul Jude?ean. Doctorii s-au trezit tocmai acum c? nu au aparatur? medical?, c? nu au cu ce s?-?i fac? treaba, dup? ce ani de zile au ascuns acest lucru. Din nefericire, nici marii ziari?ti ai gorjului nu ?tiau c? tomograful de la Spitalul Jude?ean de Urgen?? nu func?ioneaz? de doi ani sau ?tiau ?i ascundeau lipsurile.

AM SPUS DE PESTE ZECE ANI DE ZILE ?I O SPUN ÎN CONTINUARE! MEDICII ?I DASC?LII SUNT OAMENI CARE Î?I MAI POT DA VIA?? ÎNC? O DAT?. ACE?TI OAMENI MERIT? SALARII DECENTE, MERIT? S? FIE RESPECTA?I, DAR UNII DINTRE EI TREBUIE S? ÎNVE?E S? RESPECTE! CU TOT? CONSIDERA?IUNEA PENTRU MEDICI ?I DASC?LI EI TREBUIE S? ÎN?ELEAG? C? BANII ARUNCA?I AIUREA C?TRE FIRME CARE AU PRESTAT DIFERITE SERVICII EXECRABILE PENTRU SPITALE AU ÎNSEMNAT UN SALARIU MAI MIC, APARATUR? LIPS? ÎN SPITALE, CONDI?II MAI PROASTE PENTRU BOLNAVI! NU AM VORBIT ÎN VAN CÂND AM TOT L?UDAT CADRELE MEDICALE DE LA DOBRI?A. AM SPUS REALITATEA! HALATELE ALBE DE ACOLO SUNT ÎN PRIMUL RÂND OAMENI ?I APOI CADRE MEDICALE!

Zicea unul de?tept c? importan?a unui om este direct propor?ional? cu importan?a pe care o acord? indivizilor din societatea din care face parte. Ei, bine, la Dobri?a am v?zut asisten?i medicali care cump?rau pacien?ilor ?osete, am v?zut „halate albe“ care veneau diminea?a cu un corn proasp?t în plas? pentru a-l oferi unui elev de 16 ani care avea o afec?iune pulmonar?.

Ei, bine, în fa?a unor astfel de cadre medicale nu po?i decât s? stai cu capul plecat, în vreme ce eu, ca lucr?tor în pres?, nu pot s? m? fac c? nu aud urletele de nemul?umire, nu pot s? m? fac c? nu v?d pumnii ridica?i c?tre cer ai unor oameni care, spun ei, sunt trata?i ca ni?te animale de c?tre halatele albe.

Lucrurile trebuie s? se a?ze, spiritele trebuiesc calmate ?i în S?n?tate ?i în Înv???mânt. Nu s-a inventat corup?ia în spitale ?i prin ?coli, iar dasc?lii ?i doctorii nu trebuiesc s? stea cu poli?ia la u??, a?a cum se plângea un cadru medical.

REVIN LA ÎNCEPUTUL MATERIALULUI, REVIN LA CREDIN?? ?I V? ROG PE TO?I S? V? GÂNDI?I C? NU E POLI?IA LA U??, DAR ACOLO ESTE DUMNEZEU PE CARE POATE NU L-A?I L?SAT S? V? INTRE ÎN SUFLET. VINE O ZI CÂND TO?I O S? FIM NEVOI?I S? DESCHIDEM RESPECTIVA U?? ?I ESTE P?CAT S? O FACEM CU TEAM?! S? PLECE POLI?IA DE LA U?ILE DOCTORILOR, S? DISPAR? ORGANELE DE CONTROL DE PRIN ?COLI, FACE?I LOC BUNULUI DUMNEZEU ?I BINELUI!

17.01.2014. 23:46


CITITOR 29.01.2014. 23:15

virgil 23.01.2014. 01:01

adi 21.01.2014. 13:40

ovidiu 21.01.2014. 13:40

antoneta 21.01.2014. 13:38

Ion 21.01.2014. 12:44

Ileana 21.01.2014. 12:43

Maria 21.01.2014. 12:42

Mirela 21.01.2014. 12:42

dana 21.01.2014. 12:41

JEAN 21.01.2014. 01:21

CIMNEVA 20.01.2014. 13:49

schimbul de noapte 20.01.2014. 02:35

moise 19.01.2014. 12:30

docpoc 18.01.2014. 23:50

manu 18.01.2014. 20:13

olguta 18.01.2014. 15:45

viitor somer 18.01.2014. 12:26

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password