Goana după recuperarea impozitelor se lasă cu nenorociri

• 40 de m?mici nu mai primesc indemniza?ii de cre?tere a copilului pentru c? au datorii la stat

Statul caut? s? î?i recupereze datoriile de la debitori, iar în multe cazuri aceast? „goan? nebun?“ face victime tocmai în rândul celor mai nevoia?i. O mul?ime de debitori nu se sinchisesc când vine vorba despre datoriile pe care le au c?tre
bugetele locale ?i nu numai, dar 40 de gorjence trec prin clipe de co?mar din cauza acestor datorii.

Autorit??ile statului au hot?rât s? suspende la plat? aloca?iile ?i indemniza?iile de cre?tere pentru copii pe care le primeau 40 de mame. Acestea au de achitat impozite pe diferite bunuri, îns?, situa?ia material? le-a împiedicat s?-?i îndeplineasc? îndatoririle. Deocamdat?, drepturile le sunt suspendate începând cu 1 aprilie pe o perioad? de cinci luni, iar dac? femeile î?i vor pl?ti d?rile o s? primeasc? întreaga sum? de bani retroactiv.

• Mihaela C?R??EL

25.04.2014. 23:02


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password