Gheorghe Cocină, schimbat din fruntea CAS Gorj

Gheorghe Cocin?, ?eful Casei de Asigur?ri de S?n?tate Gorj, a fost eliberat din func?ie de conducerea Casei Na?ionale de Asigur?ri de S?n?tate. Cocin? a declarat c? pân? pe 15 februarie se va afla în preaviz, dup? care locul s?u va fi luat de Nicolae ?om?nescu, director al Serviciului Contract?ri. „Este vorba de încetarea mandatului. Se reorganizeaz? aceste func?ii la nivelul caselor de asigur?ri de s?n?tate, prin schimbarea a peste 50% din indicatorii de performan??. Voi participa din nou la concurs, când va fi programat“, a precizat Gheorghe Cocin?, care a ocupat func?ia de ?ef al Casei de Asigur?ri de S?n?tate Gorj timp de un an ?i jum?tate. Ast?zi, la CAS Gorj este programat? ?i o ?edin?? a Consiliului de Administra?ie.

A.C.

05.02.2008. 23:47


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password