Geoană vrea secretar de stat de la Gorj


Pre?edintele Partidului Social Democrat, Mircea Geoan?, a anun?at, la sfâr?itul anului trecut, la Craiova, c? din regiunea Oltenia, PSD va propune în actuala structur? guvernamental? cinci-?ase secretari de stat.

Unul dintre cei nominaliza?i va fi din jude?ul Gorj, de?i locul ar putea fi luat ?i de c?tre liderul Partidul Conservator, Ilie Petrescu. Geoan? nu a nominalizat persoanele care ar putea ocupa aceste func?ii dar a anun?at c? ,,nominalizarea persoanelor care vor ocupa func?ii publice în structura guvernamental? ar trebui finalizat în 48 de ore”.

Cei propulsa?i în func?ii de conducere la nivel guvernamental îi vor reprezenta pe social-democra?i în diverse pozi?ii legate de ministere, de secretari de stat, ori de agen?ii guvernamentale. Propunerile care vor fi f?cute de PSD Gorj vor ?ine cont de rezultatele ob?inute în alegerile parlamentare, dar ?i de ponderea pe care regiunea o reprezint? în cadrul PSD.

Ieri social-democra?ii nu au f?cut nici un fel de propuneri legate de numele vreunui secretar de stat. Propuneri nu s-au înaintat la Bucure?ti nici m?car pentru viitorul prefect de Gorj. ,,Nu s-au f?cut nici un fel de nominaliz?ri iar cele privind prefectul se vor face, probabil, dup? Revelion”, a declarat ieri Ciprian Florescu, purt?torul de cuvânt al PSD Gorj.
(A.S.)

05.01.2009. 19:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password